Pokud jste patřili k zákazníkům využívající modul Více registrací k DPH (tedy jste byli zaregistrováni k DPH v jiném státě) nebo potřebujete využívat tento modul souběžně s režimem OSS, je nutné rozlišovat oba tyto režimy na fakturách.

Pokud jste využívali více registrací do 30.6.2021 a od 1.7.2021 jste přešli na režim OSS, stačí si vytvořit nový typ dokladu pro OSS, který budete používat pro dané doklady. Z menu Nástroje - Číselníky - Státy si poté u konkrétního státu (států) můžete vymazat IČ DPH (to ale udělejte až ve chvíli, kdy budete mít jistotu, že nebudete přidávat žádné staré doklady do 30.6.2021.

Při kombinaci těchto režimů se Flexi řídí podle toho, jaký je na dokladu předpis zaúčtování. Pokud je na dokladu předpis zaúčtování obsahující kód plnění DPH pro OSS, objeví se tato faktura v přiznání k OSS. Pokud je tam jakýkoliv jiný předpis zaúčtování a stát DPH je jiný než Česká republika, chová se Flexi standardně jako v původním modulu Více registrací DPH.

Je proto důležité mít vytvořený speciální typ dokladu pro OSS, kde vyplníme předpis zaúčtování s kódem plnění pro OSS a další typ dokladu pro více registrací, kde bude nějaký standardní předpis.

Našli jste odpověď?