Přehled změn v ABRA Flexi (26. 10. 2021):

Opravy chyb

 • Opravy daňového přiznání OSS

  • Přidán sloupec OSS – vypočtené DPH, ve kterém je částka DPH pro každý řádek přiznání vypočtena ze sumy základu se zaokrouhlením dolů.

  • Oprava částek DPH v XML výstupu přiznání, kde se nyní uvádějí vypočtené částky ze základu, namísto dosavadních součtů za doklady.

  • Export dat z podkladů do XML (aplikační formát, nikoliv formát pro přiznání) ve variantě Řádky přiznání končil chybou aplikace. Byly odstraněny všechny nadbytečné sloupce bez hodnot.

  • V případě řazení podle některých sloupců mohlo končit zobrazení podkladů chybou aplikace.

 • Při výběru ceníku s definovaným balením se na položce dokladu nastavovalo chybně nulové množství, pokud první balení mělo jiný počet MJ než 1.

 • Úprava rekapitulace DPH na dokladech s odpočtem ZDD v cizí měně. Již se nezobrazují zavádějící částky bez odpočtu a výše odpočtu, ale pouze vzniklý rozdíl (v případě shody sazeb DPH).

 • Query parametr v API nastaveni=true přidávající do výstupu element s aktuálním (nebo k prvnímu dokladu náležejícím) nastavením firmy již nezpůsobí přeskočení prvního záznamu.

Našli jste odpověď?