Přehled změn v ABRA Flexi (5. 11. 2021):

Nové funkce

  • Upozornění na poznámky štítků při volbě adresy nebo položky z ceníku ve tvorbě dokladu v klientské aplikaci. Funkce se aktivuje pokročilým parametrem upozornovatNaPoznamkyStitkuNaDokladech s hodnotou true a upozorňuje na štítky s kódem začínajícím „!!“.

Vylepšení

  • Pokročilým parametrem prepocitatCenyPriZmeneDatVyst s hodnotou false lze na dokladech potlačit aktualizaci cen při změně data vystavení dokladu. Parametr je možné omezit na vybrané typy dokladů (vazba typDokl).

  • Pokročilou parametrizací lze změnit výběr skladu při dobropisování faktury vydané. Standardně se používá sklad z dobropisované položky, ale při aktivním parametru se upřednostní sklad z Typu příjemky na Typu dokladu vytvářeného dobropisu. Změny chování se docílí parametrem paramDobropisSkladZProdejky s hodnotou true.

    • Varování: Takto upravené vytváření dobropisu neřeší automatické vytvoření skladových karet! Vytvoření dobropisu selže, pokud pro danou ceníkovou položku nebude existovat na cílovém skladu karta. Založení karet je na uživatelích.

Opravy chyb

  • Zpracování query parametru xml-args, pro předání parametrů do XSLT transformace, končilo chybou pro parametry s prázdnou hodnotou.

Našli jste odpověď?