Kontokorent

Jak pracovat s kontokorentem z hlediska rozvahy. Bankovní účet do mínusu a řádky v rozvaze.

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Když firma čerpá kontokorentní úvěr k bankovnímu účtu, kdy si nezřizuje samostatný úvěrový účet, bude mít bankovní účet na konci období mínusový zůstatek. Firma tedy o čerpání kontokorentního úvěru bude čerpat na účtu v účtové skupině 22 - Peněžní prostředky na účtech (např. 221 - Bankovní účty).

Může se ale stát, že tento účet bude vykazovat pasivní zůstatek k rozvahovému dni, tedy k poslednímu dni v účetním období a to znamená, že firma využívá krátkodobé cizí zdroje financování na řádku „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“ tedy na straně pasiv. Nyní si ukážeme, jak toto zabezpečit ve Flexi.

V první řadě nesmí být účet 221 definován v účtovém rozvrhu jako aktivní. Pokud ho máte takto definován, klikněte na pole "Druh účtu" pravým tlačítkem myši a zvolte "Vymazat pole".

Druh účtu tedy v tomto případě bude prázdný.

Tím jsme si zajistili, že se nám účet nabídne při generování rozvahy, kde budeme moci zvolit, zda má vstupovat do aktiv nebo do pasiv.

Nyní tedy můžeme přejít ke generování rozvahy přes Účetnictví - Účetní výstupy - Rozvaha, kde klikneme na Přepočítat:

Nyní se nám nabídne účet 221, kde můžeme vybrat pasivní řádek P C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím.

Nyní se nám tedy promítne účet na pasivní stranu rozvahy a nebude nám tak podhodnocovat aktiva účetní jednotky.

Dostali jste odpověď na svou otázku?