V následujícím článku si ukážeme jak řešit situaci, kdy vystavený ZDD je se špatnou sazbou DPH, přiznání DPH máte podané a ke zjištění dojde zpětně při zpracování vyúčtovacího daňového dokladu.

Prvním krokem který je třeba učinit, je vytvoření typ dokladu "Faktura - daňový doklad" ve kterém pouze odpočtete vytvořený ZDD se špatnou sazbou DPH. Vznikne Vám tak daňový doklad s mínusem.

Dalším krokem je vytvoření nového typu dokladu "Záloha - není daňový doklad".

Následně bude nutné oba tyto doklady vyrovnat pomocí vzájemného zápočtu.

Vstoupíme do Peníze/vzájemný zápočet a pomocí tlačítka Nový zvolíme variantu Ručně.

  • prvním zápočtem spárujeme vytvořený typ dokladu "Faktura - daňový doklad" s odpočtem původního ZDD

  • druhým zápočtem spárujeme vytvořený typ dokladu "Záloha - není daňový doklad"

Poté, co budete mít oba zápočty zpracované, pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíte funkci "vytvořit zálohový daňový doklad". Je nutné stát na zápočtu, který představuje fiktivní banku a týká se úhrady zálohového dokladu.

Následně budete vyzvání k doplnění sazby DPH v které má být správný ZDD zpracován. Vytvoří se Vám ZDD v modulu faktur.

V posledním kroku zpracujete vyúčtovací daňový doklad a odpočtete ZDD se správnou sazbou DPH.

Našli jste odpověď?