V následujícím článku si ukážeme evidenci DHM se zvýšením rovnoměrného a zrychleného odpisu v prvním roce užívání. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Zákon o dani z příjmu umožňuje u vybraných druhů majetku zvýšit daňový odpis v prvním roce o 10%, 15% nebo 20% vstupní ceny. Jedná se o majetek zařazený do 1 až 3 odpisové skupiny (kromě osobních automobilů) a účetní jednotky musí být jeho prvním vlastníkem. V následujících letech se pak částky odpisů snižují oproti "standardnímu" odpisování.


Rovnoměrně odpisovaný majetek

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - rovnoměrné a danou odpisovou skupinu s % sazbou zvýšení.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Daňový odpis v prvním roce ve výši 10 000,- byl tedy zvýšen o 10% vstupní ceny. Celkový odpis činí 15 000,- V následujících letech je tedy rovnoměrně odpis snížen o částku zvýšení v prvním roce odpisu.

Účetní odpisy jsou vypočítávány měsíčně. Při jejich výpočtu je důležitou veličinou doba použitelnosti jednotlivých druhů majetků. Vstupní cena se vydělí počtem měsíců odpisování.


Zrychlený odpisovaný majetek

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - zrychlené, % sazbu zvýšení a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Daňový odpis v prvním roce ve výši 16 667,- byl tedy zvýšen o 10% vstupní ceny. Celkový odpis činí 21 667,- V následujících letech je toto zvýšení zohledněno ve výpočtu daňových odpisů po zbylou dobu odpisování. U zrychleného odpisu, na rozdíl od rovnoměrného, způsob výpočtu vychází ze zůstatkové ceny majetku.

Účetní odpisy jsou vypočítávány měsíčně. Při jejich výpočtu je důležitou veličinou doba použitelnosti jednotlivých druhů majetků. Vstupní cena se vydělí počtem měsíců odpisování.

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Našli jste odpověď?