Přerušení odpisování DHM

Přerušení daňových odpisů majetku

Petra Roubalova avatar
Autor: Petra Roubalova
Aktualizováno před více než týdnem

V následujícím článku si ukážeme přerušení odpisů DHM. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Zákon o daních z příjmů přerušení daňového odpisování u hmotného majetku umožňuje. Daňové odpisy jsou určitým "limitem" který poplatník může v souladu s platnou právní úpravou uplatnit jako daňový náklad. U hmotného majetku mohou účetní jednotky daňové odpisy přerušit s výjimkou časových a mimořádných odpisů.

S ohledem na podstatu účetních odpisů, které vyjadřují fyzické a morální opotřebení, není možné účetní odpisy přerušit – tedy neuplatnit je. V takovém případě je lze snížit a to řádně zdůvodněnou změnou odpisového plánu, nikoli však na nulovou hodnotu.


Přerušení odpisu - rovnoměrně odpisovaného majetku

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - rovnoměrné a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Přerušení odpisování daňových odpisů provedeme v záložce "Události" volbou "Přerušení daňových odpisů". Zadané datum přerušení nesmí být shodné s datem zařazení majetku.

Pro založení události v konkrétním roce je nutné mít vytvořené účetní období a evidenci události provádět v účetním období s kterým věcně souvisí. Např. přerušení k datu 01.01.2022 provádím v účetním období 2022. Vytvoření účetního období provedete v horním menu Firma/ Změna nebo přidání účetního období/ správa účetních období.

V našem případě jsme tedy provedli přerušení odpisů pro rok 2022.

Doba odpisování majetku se automaticky prodlužuje o počet daňových období přerušení.

Pro vyčíslení zbylého odpisového plánu (po přerušení) je nutné provést založením nové "Události" "Opětovné zahájení daňových odpisů".


Přerušení odpisu - zrychleně odpisovaného majetku

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - zrychlený, % odpisu v 1 roce a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Přerušení odpisování daňových odpisů provedeme v záložce "Události" volbou "Přerušení daňových odpisů". Zadané datum přerušení nesmí být shodné s datem zařazení majetku.

Pro založení události v konkrétním roce je nutné mít vytvořené účetní období a evidenci události provádět v účetním období s kterým věcně souvisí. Např. přerušení k datu 01.01.2022 provádím v účetním období 2022. Vytvoření účetního období provedete v horním menu Firma/ Změna nebo přidání účetního období/ správa účetních období.

V našem případě jsme tedy provedli přerušení odpisů pro rok 2022.

Doba odpisování majetku se automaticky prodlužuje o počet daňových období přerušení.

Pro vyčíslení zbylého odpisového plánu (po přerušení) je nutné provést založením nové "Události" "Opětovné zahájení daňových odpisů".

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Dostali jste odpověď na svou otázku?