V následujícím článku si ukážeme přerušení odpisů DHM. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Zákon o daních z příjmů přerušení daňového odpisování u hmotného majetku umožňuje. Daňové odpisy jsou určitým "limitem" který poplatník může v souladu s platnou právní úpravou uplatnit jako daňový náklad. U hmotného majetku mohou účetní jednotky daňové odpisy přerušit s výjimkou časových a mimořádných odpisů.

S ohledem na podstatu účetních odpisů, které vyjadřují fyzické a morální opotřebení, není možné účetní odpisy přerušit – tedy neuplatnit je. V takovém případě je lze snížit a to řádně zdůvodněnou změnou odpisového plánu, nikoli však na nulovou hodnotu.


Přerušení odpisu - rovnoměrně odpisovaného majetku

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - rovnoměrné a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Přerušení odpisování daňových odpisů provedeme v záložce "Události" volbou "Přerušení daňových odpisů". Zadané datum přerušení nesmí být shodné s datem zařazení majetku.

Pro založení události v konkrétním roce je nutné mít vytvořené účetní období a evidenci události provádět v účetním období s kterým věcně souvisí. Např. přerušení k datu 01.01.2022 provádím v účetním období 2022. Vytvoření účetního období provedete v horním menu Firma/ Změna nebo přidání účetního období/ správa účetních období.

V našem případě jsme tedy provedli přerušení odpisů pro rok 2022.

Doba odpisování majetku se automaticky prodlužuje o počet daňových období přerušení.

Pro vyčíslení zbylého odpisového plánu (po přerušení) je nutné provést založením nové "Události" "Opětovné zahájení daňových odpisů".


Přerušení odpisu - zrychleně odpisovaného majetku

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování - zrychlený, % odpisu v 1 roce a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Přerušení odpisování daňových odpisů provedeme v záložce "Události" volbou "Přerušení daňových odpisů". Zadané datum přerušení nesmí být shodné s datem zařazení majetku.

Pro založení události v konkrétním roce je nutné mít vytvořené účetní období a evidenci události provádět v účetním období s kterým věcně souvisí. Např. přerušení k datu 01.01.2022 provádím v účetním období 2022. Vytvoření účetního období provedete v horním menu Firma/ Změna nebo přidání účetního období/ správa účetních období.

V našem případě jsme tedy provedli přerušení odpisů pro rok 2022.

Doba odpisování majetku se automaticky prodlužuje o počet daňových období přerušení.

Pro vyčíslení zbylého odpisového plánu (po přerušení) je nutné provést založením nové "Události" "Opětovné zahájení daňových odpisů".

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Našli jste odpověď?