Od varianty Business je v ABRA Flexi možné u položek evidovat šarže a expirace.

Šarže a expirace na sobě nejsou závislé, tedy jedna položka může evidovat pouze šarže nebo pouze expirace. Samozřejmě může evidovat i obojí.

Pokud hledáte návod pro webové rozhraní, nikoliv desktopovou aplikaci, přepněte se do návodu pro webové rozhraní.

Jak aktivovat evidenci šarží a expirací u ceníkové položky?

V první řadě je zapotřebí určit položky, které mají šarže či expirace evidovat. Učinit tak je zapotřebí v ceníku, v detailu ceníkové položky na záložce Další specifikace.

Pro naši ukázku si aktivujeme obě možnosti - jak evidenci šarží, tak evidenci expirací.

Doplňujícím údajem expirací může být určení trvanlivosti počtem dnů po expiraci.

Údaj je pouze informativního charakteru, používán je pouze v položce dokladu (např. vydané faktury nebo výdejky), kam se datum trvanlivosti automaticky (v případě vyplnění kolonky v ceníku) doplní.

Příjem položky se šarží a expirací

Pakliže je položka takto nastavena, je možné položku přijmout společně se šarží a expirací. Šarže a expirace lze k položce vyplnit jak z pozice příjemky, tak z pozice přijaté faktury. Ukážeme si příklad na příjemce, postup pro přijatou fakturu je však analogický.

Možnost vyplnění nalezneme na záložce Účtování/Upřesnění příslušné položky příjemky.

Najednou lze v jedné šarži či expiraci naskladnit libovolný počet položek. Kolik kusů přijmete, tolik kusů bude přijato s příslušnou šarží a expirací.

Pokud potřebujete najednou přijmout jednu položku o více šaržích a expiracích, je zapotřebí rozdělit položku do více řádků (vždy pro každou šarži a expiraci, příp. pro jejich kombinaci).

Pakliže je v příjemce vše, co potřebujeme, můžeme doklad uložit.

Přehled aktuálního stavu šarží a expirací na skladech

Jaké máme šarže aktuálně na skladě, zjistíme v detailu ceníkové položky ve spodní liště záložek.

Pokud potřebujete znát stav skladu souhrnně i se šaržemi či expiracemi, použijte jeden z našich doplňků.

Výdej položky se šarží a expirací

Nezbývá nic jiného, než položku se šarží či expirací vydat. Příklad si opět ukážeme na klasické výdejce, nicméně analogický postup je opět přes vydanou fakturu (ta standardně výdejku automaticky sama vygeneruje - dle nastavení typu faktury).

Vytvoříme si tedy výdejku s naší položkou.

Možnost uvedení šarží a expirací nalezneme opět u položky výdejky na záložce Účtování/Upřesnění. Chování je zde však jiné než u příjemky. U výdejky vybíráme ze šarží a expirací dostupných na skladě, tedy za pomoci rozbalovacího seznamu.

S uložením položky výdejky s takto nastavenými šaržemi a expiraci dojde k jejich vyskladnění.

Pokud má ceníková položka aktivní evidenci šarží a expirací, je na tuto skutečnost zapotřebí při výdeji položek dbát a nezapomenou je k položce uvést.

U vydané faktury se automaticky doplňuje nejstarší možná expirace.

Povinnosti uvedení šarže či expirace může případně zajistit pokročilý parametr.

Pokud by šarže a expirace nebyla ve výdejce uvedena, Flexi by samo rozhodlo o tom, jaká šarže a expirace má být vydána. To zajistí pomocí FIFO vazby mezi předchozí příjemkou šarže a expirace a nynější výdejkou. Aplikujte však vždy pouze jeden postup - buďto šarže vždy vybírat, nebo vždy nevybírat.

FAQ

  • Stav skladu standardně nezohledňuje šarže ani expirace. K dispozici jsou všaj doplňky, které ke stavu skladu vypíší i příslušné šarže či expirace.

  • Šarže a expirace je možné nastavit jako povinný údaj položky dokladu, pakliže v ceníku je aktivní jejich evidence. Lze tak zajistit pomocí pokročilého parametru. Ten pro povinnost šarží či expirací jednoduše naimportujte a restartujte Flexi, poté nabyde platnosti.

  • Do inventury jako takové nelze šarže ani expirace uvést. Do vygenerované příjemky je možné je vyplnit zpětně, do výdejky v současné době nikoliv.

Našli jste odpověď?