Flexi Vám neoznámilo duplicitu přijaté faktury? Pravděpodobně se nejedná o chybu, ale o vynechání jednoho z identifikátorů pro kontrolu duplicity.

Flexi kontroluje duplicitu na základě dvou faktorů. Prvním z nich je číslo došlé a druhým kontrola partnera v adresáři.

V adresáři máte totiž možnost skrze partnera sledovat doklady, které jsou s tímto partnerem provázané:

Kontrola duplicity následně probíhá právě v těchto vazbách.
__________________________________________________________________

Příklad s partnerem v adresáři:

__________________________________________________________________

Příklad se zápisem partnera bez evidence v adresáři:

Faktura šla uložit bez kontroly duplicity.

Našli jste odpověď?