Může nastat situace, kdy detailu ceníkové položky nenaleznete pole pro uvedení některé potřebné informace (vlastnosti).

Nejenom od toho jsou tu atributy, pomocí nichž si k položkám můžete přidat libovolný počet vlastních informací.

Kde atributy naleznu?

Atributy jsou v desktopové aplikaci k nalezení ve spodní liště záložek detailu ceníkové položky.

Jak atribut založím?

Vezmeme-li příklad zřejmě nejčastějšího použití, nalezneme jej zejména u e-shopových řešení, kdy je zapotřebí k produktům uvést jejich velikosti.

Typ atributu

K tomu, aby bylo možné založit atribut, je zapotřebí založit jeho typ. Ten můžeme založit buďto přes číselníky atributů (v modulu "Zboží - Číselníky atributů - Typy atributů"), nebo rovnou z pozice atributů pod ceníkovou položkou.

Po přepnutí do typů atributů stiskneme tlačítko "Nový" a založíme nový typ. Typem se rozumí jakýsi nadřazený název (typ) jednotlivých atributů, které budou pod tento typ spadat.

Vezmeme-li v potaz výše zmíněné velikosti oblečení, pojmenujeme typ atributu např. "Velikost".

Postačí nám vyplnit zkratku a název a typ atributu, příp. měrnou jednotku. Tu pro ukázku založení velikostí však není potřeba.

S uložením vzniká typ atributu, který pro konkrétní produkty použijeme.

Atribut

Zvolíme jej tedy jako typ atributu, který chceme přidat a doplníme jeho hodnotu. Můžeme si rovnou založit veškeré další atributy.

Výsledek může poté vypadat např. takto:

Skupiny atributů

Typy atributů můžeme zařazovat do skupin. To využijete zejména ve chvíli, kdy máte různorodý sortiment a atributů (resp. jejich typů) bude velký počet.

Možnost založení skupiny atributů naleznete opět v číselnících atributů v modulu "Zboží".

V našem případě by skupina atributů mohla být např. "Oblečení". Do ní bychom zařadili tyto dva dříve založené typy.

Atributy a jejich návaznosti

Atributy standardně nikam dále nevstupují, tedy nemají další návaznosti. Standardně nefigurují v žádných výstupech.

Pokud je však v některém výstupu zohlednit potřebujete, nebo potřebujete vytvořit výstup zcela nový, je možné si z naší strany objednat zakázkovou tvorbu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Atributy a import

Atributy lze mimo ručního založení také importovat z Excelu. Veškeré informace ohledně importu naleznete v našem návodu.

Atributy v API

Atributy, jejich typy a i skupiny atributů jsou dostupné přes API. To znamená, že při integraci Flexi s další aplikací (např. e-shopem) lze atributy přenášet jak z jiné aplikace do Flexi, tak z Flexi do jiné aplikace.

Jak s atributy v API pracovat, se dozvíte v našem návodu. Veškeré dostupná pole atributů naleznete v properties evidence atributů.

Našli jste odpověď?