Práva viditelnosti dat uvidí jen uživatelé, kteří mají licenci na PREMIUM účet. Jde o práva, která Vám umožní více omezit viditelnost dat pro Vaše zaměstnance. Tyto práva naleznete v modulu Nástroje - Osoby a uživatelé. Každému uživateli se práva nastavují jednotlivě (nelze je přednastavit hromadně). Funkci naleznete po rozkliknutí editace jednoho z uživatelů:

Práva viditelnosti dat Vám neumožňují omezit přístupy do jednotlivých agend, ale umožňují Vám omezit viditelnost Typů dokladů, Předpisů zaúčtování, práci ostatních uživatelů apod. Jde tedy o úpravu viditelnosti dat v agendě, která je uživateli zpřístupněna skrze uživatelské role.

__________________________________________________________________

Příklad: Uživatel senior_ucetni nechce, aby junior_ucetni mohl upravovat doklady, které vytvořil senior_ucetni. U uživatele junior_ucetni klikneme na tlačítko Práva viditelnosti dat. Otevře se nám tabulka:

Zde vidíme jednotlivé agendy, klikneme například na Prodej - Vydané faktury:

Nyní se nám otevřou možnosti, které můžeme upravit. Jestliže chceme, aby junior_ucetni vytvářel pouze faktury a mohl nahlížet do záloh, ale neměl právo vytvořit dobropis, ZDD či jiné typy dokladů, jednoduše mu práva pro dané typy dokladů upravíme:

Zde je možné pozorovat, že typ dokladu, který uživatel junior_ucetni může editovat je FAKTURA - zobrazí se nám tučně. Do záloh smí nahlížet, tak jsou na první pohled černým písmem a ostatní typy jsou šedým písmem = nepřístupné. Pokud se pod uživatelem junior_ucetni přihlásíme a budeme chtít vytvořit vydanou fakturu, tak se nám nabídne jen jeden typ dokladu k použití:

Zároveň tento uživatel vidí jen faktury Typu FAKTURA a ZÁLOHA (nicméně zálohu nemůže vytvořit ani editovat).

__________________________________________________________________

Dále je možné omezit viditelnost dokladů, které vytvářeli jiní uživatelé:

Junior_ucetni

  • může vidět a editovat faktury, které vytvořil

  • může vidět, ale nesmí editovat faktury, které vytvořil senior_ucetni (zobrazí se jen typ FAKTURA a ZÁLOHA dle předchozího nastavení = neuvidí tedy ostatní typy dokladů jako ZDD, DOBROPIS apod.)

  • vůbec neuvidí doklady vytvořené uživateli zsykorova a sklad1

__________________________________________________________________

Další možností je omezení dokladových řad:

Junior_ucetni

  • smí používat a editovat dokladovou řadu FAKTURA-STANDARD

  • může vidět dokladovou řadu ZÁLOHA

  • neuvidí dokladovou řadu KASA

__________________________________________________________________

Uživateli můžete nastavit i jednotlivé předpisy zaúčtování:

Junior_ucetni

  • smí používat a editovat předpisy zaúčtování pro tržby za materiál a zboží

  • může vidět předpis, ale nesmí ho editovat pro zálohy

  • nesmí vidět předpisy určené pro tržbu za služby

Našli jste odpověď?