V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Atributy. Atributy slouží k zavedení dodatečných informací, pro které standardně v detailu ceníkové položky není místo. Více informací o tom, co to vlastně atribut je, naleznete v našem návodu - pro desktopovou nebo webovou aplikaci.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Atributy).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: atributy_vzor.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.

Sloupec

Význam

Typ atributu

Vyplňte kód typu atributu, viz číselník typů atributů. Více informací v návodu.

Ceník

Vyplňte kód položky z ceníku, ke které má být atribut importován.

Hodnota

Hodnota atributu. Její datový typ vychází z typu atributu, který je povinný.

Celé číslo; Datum; Desetinné číslo; Logická hodnota; Řetězec

Tyto sloupce není potřeba vyplňovat, příp. lze vyplnit pouze jeden - shodný s typem atributu. V tu chvíli by nahrazoval sloupec hodnota.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/atribut/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nám hlásí tvorbu nových atributů.

Pokud by jste importovali již existující atributy pouze se změnou hodnoty, bude vypadat potvrzení importu stejně tak, jako na screenshotu níže.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se nové atributy na záložce atributy pod příslušnou položkou v ceníku.

Našli jste odpověď?