V článku naleznete návod, jak trvale opravit účtování sociálního pojištění na účet 336.

Prvním krokem je kontrola, zda v nastavení firmy máte správně nastavený typ ostatního závazku a jeho zaúčtování.

Firma - Nastavení - Moduly - Zaměstnanci - Pojištění:


Kontrolu Typu dokladu můžete udělat rovnou zde skrze lupu a změnit. Samostatná cesta je skrze Účetnictví - Typy dokladů - Typy ostatních závazků - vybraný záznam a změnit.


Jestli je nastavení správné a i přes to se Vám sociální pojištění účtuje na 321, zkontrolujte příslušnou sociální správu skrze adresář partnerů.

Kterou sociální správu máte zvolenou naleznete opět v nastavení firmy.

Firma - Nastavení - Moduly - Zaměstnanci - Pojištění:


Na adresu partnera se dostanete skrze lupu a změnit nebo samostatně skrze Obchodní partneři - Adresy firem.

Zde věnujte pozornost, zda nemáte sociální správu zařazenou do skupiny DODAVATEL:

Pokud ano, klikněte do políčka pravým tlačítkem a dejte "Vymazat pole"


Následná generace závazků, Vám sociální správu zaúčtuje dle Typu dokladu, který máte přednastavený.

Našli jste odpověď?