V tomto průvodci si ukážeme několik případů evidence majetku ať už se jedná o majetek odepisovaný, neodepisovaný, částečně odepsaný v jiném software, majetek získaný darem tedy daňově neodepisovaný, technicky zhodnocený majetek v průběhu evidence, mimořádné odpisy 1. a 2. odpisové skupiny dle daňového balíčku 2020/2021, drobný majetek, odepsaný majetek, majetek se zvýšením odpisu v 1. roce používání, majetek s přerušením odpisování atd.

Průvodce obsahuje tyto kapitoly:

 1. Jak založit neodepisovaný majetek

 2. Jak založit odpisovaný majetek

 3. Jak technicky zhodnotit evidovaný majetek

 4. Jak založit majetek, který je daňově neodpisovaný

 5. Jak založit majetek částečně odepsaný v jiném účetním programu

 6. Jak evidovat majetek s mimořádnými odpisy 1. a 2. odpisové skupiny

 7. Jak evidovat drobný majetek

 8. Jak evidovat již odepsaný majetek

 9. Jak evidovat majetek se zvýšením odpisu v 1. roce používání

 10. Jak evidovat majetek s přerušením odpisování DHM

 11. Jak částečně nebo úplně vyřadit majetek

 12. Jak provést základní kontrolu vstupu majetku do účetnictví

 13. Jak založit soubor movitých věcí

 14. Jak evidovat v kartě majetku odpovědnou osobu/zaměstnance

Našli jste odpověď?