Přes REST API lze od verze 2021.9 fakturovat příjemku či výdejku.

Při faktury je nutné uvést pole skladovyDokl pro identifikaci typu skladového dokladu, volitelně lze uvést prenestSlevu s hodnotou true pokud má být použita sleva z objednávky.

Požadavky zasíláme metodou POST nebo PUT na evidenci dané faktury např.:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml

Fakturace příjemky

<winstrom version="1.0"> 
<faktura-prijata>
<id>ext:FAP</id>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<cisDosle>123</cisDosle>
<datSplat>2021-07-14</datSplat>
<fakturuj>
<skladovyDokl>ext:PRIJEMKA123</skladovyDokl>
</fakturuj>
</faktura-prijata>
</winstrom>

Fakturace výdejky

<winstrom version="1.0"> 
<faktura-vydana>
<id>ext:FAV</id>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<fakturuj>
<skladovyDokl>ext:VYDEJ123</skladovyDokl>
</fakturuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Fakturace výdejky s aplikací slevy z objednávky

<winstrom version="1.0"> 
<faktura-vydana>
<id>ext:FAV</id>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<fakturuj>
<skladovyDokl>ext:VYDEJ123</skladovyDokl>
<prenestSlevu>true</prenestSlevu>
</fakturuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?