Přehled změn v ABRA Flexi (6. 12. 2021):

Nové funkce

Vylepšení

 • API výpis evidencí /evidence-list byl ve formátech XML a JSON doplněn o atribut beanKey

 • Zajištění hladké instalace na linuxu s databází PostgreSQL 11 a novější. Instalátor v případě výchozího nastavení nepodporované scram-sha-256 autentizace automaticky změní algoritmus na md5.

Opravy chyb

 • Opravy skladových rezervací

  • Při realizaci objednávky docházelo ke dvojímu odečtení rezervací. V první řadě z rezervace pro položku objednávky, ale současně také z rezervace pro odběratele (bez vazby na konkrétní objednávku).

  • Množství uvolněné z upravené rezervace je dostupné pro jiné objednávky.

  • Sjednocení chování pole Rezervovat MJ na položce přijaté objednávky. Všechny části aplikace zde nyní očekávají aktuální množství rezervací navýšené již realizovaným množstvím.

  • Oprava zpracování vstupu rezervací na položce objednávky a službách Rezervovat a Vytvořit hromadnou objednávky.

 • Opravy chyb slovenského Kontrolního výkazu v XML formátu:

  • snížená sazba DPH v sekcích B.1 až B.3 se přičítala do základní sazby,

  • v sekci C.1 byl každý doklad uveden duplicitně.

 • Oprava nastavení typu sazby DPH na položce dokladu, kdy docházelo k zobrazení chyby: Hodnota [typSzbDph.dphZakl] nesmí být vyplněná.

 • Průvodce Rozúčtování vedlejších nákladů pro intrastat respektuje zápornou hodnotu nákladů.

 • Import SSL certifikátu nyní ověřuje platnost pouze koncového certifikátu. Je tak možné importovat například Let’s Encrypt certifikát podepsaný již neplatným DST Root CA X3.

 • Oprava XML výstupu s přehledem o výši pojistného (PVPOJ) za období 7/2019 až 5/2020.

 • Odeslání dokladu mailem mohlo končit chybou aplikace při generování ISDOC přílohy.

 • Import faktury v ISDOC formátu vytvářel nevalidní doklad v případě ceníku s definovaným balením.

Našli jste odpověď?