Od verze 2021.9.1 je možné přes REST API zaokrouhlit ceny přijaté faktury nebo pokladního dokladu. Služba je dostupná v evidencích faktura-prijata a pokladni-pohyb (výdej).

Popis služby

Jedná se o totožnou službu, kterou naleznete i v desktopové aplikaci

  • detail přijaté faktury > Služby > Zaokrouhlení cen dokladu

  • detail pokladního dokladu (výdej) > Služby >  Zaokrouhlení cen dokladu

Zaokrouhlení cen dokladu lze použít jen u položkového dokladu. Při využití služby zaokrouhli voláme metodou POST nebo PUT endopoint dané evidence:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata.xml

nebo

https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb.xml

Vstupní parametry služby

Služba zaokrouhli má vstupní parametr pozadovaneCeny, který obsahuje požadované ceny dokladu v jednotlivých sazbách DPH:

pozadovaneCeny: Ceny, podle kterých bude dopočítán zaokrouhlovací rozdíl:

  • zklZakl, dphZakl a celkZakl (Základ, DPH a Včetně DPH): pro základní sazbu

  • zklSniz, dphSniz a celkSniz (Základ, DPH a Včetně DPH): pro sníženou sazbu

  • zklSniz2, dphSniz2 a celkSniz2 (Základ, DPH a Včetně DPH): pro 2. sníženou sazbu

  • osv: pro částku osvobozenou od daně

Příklady použití

1. Zaokrouhlení přijaté faktury, zaokrouhlení cen v základní sazbě:

POST https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata.xml

<winstrom version="1.0"> 
<faktura-prijata>
<!-- Přijatá faktura, která bude zaokrouhlena. -->
<id>code:PF0001/2021</id>
<!-- Lze uvést i další vlastnosti dokladu, jako př importu. -->
<zaokrouhli>
<pozadovaneCeny>
<!-- Požadované ceny dokladu. -->
<zklZakl>110</zklZakl>
<!-- Základ částky pro základní sazbu. -->
<dphZakl>23.1</zklZakl>
<!-- DPH částky pro základní sazbu. -->
<celkZakl>133.1</zklZakl>
<!-- Částka pro základní sazbu Včetně DPH. -->
</pozadovaneCeny>
</zaokrouhli>
</faktura-prijata>
</winstrom>

Výsledkem bude zaokrouhlovací položka na dokladu:

<winstrom version="1.0"> 
<faktura-prijata>
<id>code:PF0001/2021</id>
<sumCelkem>133.1</sumCelkem>
<polozkyFaktury>
<faktura-prijata-polozka>
<!-- Původní položka dokladu. -->
<typPolozkyK>typPolozky.obecny</typPolozkyK>
<sumZkl>100.0</sumZkl>
<sumDph>21.0</sumDph>
<sumCelkem>121.0</sumCelkem>
</faktura-prijata-polozka>
<faktura-prijata-polozka>
<!-- Položka, která vznikla při zaokrouhlení. -->
<typPolozkyK>typPolozky.ucetni</typPolozkyK>
<sumZkl>10.0</sumZkl>
<sumDph>2.1</sumDph>
<sumCelkem>12.1</sumCelkem>
</faktura-prijata-polozka>
</polozkyFaktury>
</faktura-prijata>
</winstrom>

2. Zaokrouhlení pokladního dokladu, zaokrouhlení cen v 0% sazbě:

PUT https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb.xml

<winstrom version="1.0"> 
<pokladni-pohyb>
<!-- Pokladní pohyb, který bude zaokrouhlen. -->
<id>code:P-0001/2021</id>
<!-- Lze uvést i další vlastnosti dokladu, jako př importu. -->
<zaokrouhli>
<pozadovaneCeny>
<!-- Požadované ceny dokladu. -->
<osv>140</osv>
</pozadovaneCeny>
</zaokrouhli>
</pokladni-pohyb>
</winstrom>

Výsledkem bude zaokrouhlovací položka na dokladu:

<winstrom version="1.0"> 
<pokladni-pohyb>
<id>code:P-0001/2021</id>
<sumCelkem>140</sumCelkem>
<polozkyDokladu>
<pokladni-pohyb-polozka>
<!-- Původní položka dokladu. -->
<typPolozkyK>typPolozky.obecny</typPolozkyK>
<sumZkl>130.0</sumZkl>
<sumDph>0.0</sumDph>
<sumCelkem>130.0</sumCelkem>
</pokladni-pohyb-polozka>
<pokladni-pohyb-polozka>
<!-- Položka, která vznikla při zaokrouhlení. -->
<typPolozkyK>typPolozky.ucetni</typPolozkyK>
<sumZkl>10.0</sumZkl>
<sumDph>0.0</sumDph>
<sumCelkem>10.0</sumCelkem>
</pokladni-pohyb-polozka>
</polozkyDokladu>
</pokladni-pohyb>
</winstrom>
Našli jste odpověď?