Ukážeme si postup na příkladu:

Nakoupili jsme automobil za 605 000 Kč na dlouhodobý úvěr. Celková výše našeho úvěru činí 500 000 Kč a jedná se o úvěr na 5 let, což je 60 splátek.

Zaevidování úvěru a zaplacení faktury

Evidování splátek úvěru nebo leasingu

Zaevidování úvěru a zaplacení faktury

Obdrželi jsme tedy fakturu za nákup automobilu, tu si zaevidujeme do menu Nákup - Přijaté faktury a zaúčtujeme klasicky na pořízení majetku:

Na bance si zaúčtujeme příjem peněz z bankovního úvěru, tento doklad nebudeme párovat, pouze ho zaúčtujeme jako 221/461:

Fakturu můžeme vložit do příkazu přes Peníze - Příkaz k úhradě a poté ji spárujeme s úhradou v bance, kterou zaúčtujeme klasicky 221/321:

Evidování splátek úvěru nebo leasingu

Existuje několik možností, jak evidovat splátky úvěru:

1) pouze v menu Banka, kdy evidujete úrok i splátku dohromady s přeúčtováním na konci roku přes interní doklad

2) pouze v menu Banka, kdy evidujete úrok a splátku přes položky zvlášť

3) přes Ostatní závazky (vhodné zejména pro splátku leasingu)

1) evidence přes modul Banka dohromady

Pokud si nechcete evidovat splátky v menu Účetnictví - Ostatní závazky, můžete pouze účtovat o splátkách úvěru v modulu Banka, kdy si zaúčtujete bankovní doklad s jedním řádkem, kde bude dohromady splátka jistiny i úrok:

Na konci roku poté vytvoříte interní doklad v menu Účetnictví - Interní doklady, kde přeúčtujete částku úroků z účtu 461 na účet 562:

2) evidence přes modul Banka zvlášť

Druhý způsob je založen na stejném principu jako u předchozího příkladu, jen bychom evidovali splátku jistiny a úroku každý měsíc zvlášť:

Zadali bychom tedy dvě položky, přičemž první položku se splátkou jistiny bychom zaúčtovali jako 461/221 a druhou položku jako 562/221.

3) evidence přes Ostatní závazky

Poslední způsob je nejnáročnější, ale nejvíc průkazný a hodí se zejména v případě leasingu. Jednotlivé splátky úvěru si zaevidujeme do menu Účetnictví - Ostatní závazky. Můžeme si je připravit dopředu a potom jen párovat s úhradami v bance. Buď si tedy tyto závazky založíme ručně např. kopií dokladu (musíte si ale změnit částky jistiny/úroku) nebo si můžeme připravit excelovou tabulku a tu potom naimportovat do Flexi přes Nástroje - Import - Import z Excelu - Ostatní závazky.

Ostatní závazek tedy zadáme podobně jako bankovní doklad v předchozím příkladu, tedy položkově jako splátku jistiny (461/325) a splátku úvěru (562/325). Následně budeme tyto závazky párovat se splátkami v bance, kde bude jen celková částka splátky zaúčtovaná jako 325/221:

Našli jste odpověď?