V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Interní doklady. Interní doklady slouží pro vytvoření účetních a závěrkových operací či kurzových a zbytkových rozdílů, které nemají souvislost s párováním. Více informací o interních dokladech naleznete v naší dokumentaci.

Řada údajů může být chtěná importovat až v rámci položek interních dokladů - pokud již máte hlavičku interního dokladu založenou a chcete importovat jeho položky, použijte návod pro import položek.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Interní doklady).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: interni_doklady.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.

Sloupec

Význam

Typ dokladu

Vyplňte kód typu interního dokladu, viz dokumentace.

Interní číslo

Doplňte podobu interního čísla, se kterým se má interní doklad založit.

Vystaveno

Datum vystavení

Datum zdaň. plnění

Datum, se kterým doklad vstoupí do DPH.

Datum zaúčt.

Datum, se kterým vstoupí interní doklad do účetnictví.

Prim. účet

Účet základu MD

Protiúčet

Účet základu DAL

Do interních dokladů lze importovat podstatně více informací. Např. pokud chcete importovat do interního dokladu částku rovnou do hlavičky dokladu a nenechat ji vypočítat přes položky, je zapotřebí brát v potaz pravidla importu.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/interni-doklad/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o tvorbě nových interních dokladů.

Pokud by jste importovali již existující záznamy pro jejich aktualizaci, bude vypadat potvrzení importu stejně tak, jako na screenshotu níže.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, v evidenci interních dokladů nalezneme dva nově vytvořené záznamy.

Našli jste odpověď?