V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Položky interních dokladů. Interní doklady slouží pro vytvoření účetních a závěrkových operací či kurzových a zbytkových rozdílů, které nemají souvislost s párováním. Více informací o interních dokladech naleznete v naší dokumentaci.

Tento návod se však nezabývá importem interních dokladů jako takových, nýbrž jeho položek. Ty mohou být založeny až ve chvíli, kdy existuje interní doklad, do kterého budou importovány.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Položky interních dokladů).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: polozky_internich_dokladu.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.

Sloupec

Význam

Interní doklad

Vyplňte kód (interní číslo) interního dokladu, do kterého mají být položky importovány.

Účet Dal zákl.

Účet DAL základu

Kopírovat DAL účet základu

Má být účet DAL základu kopírován z hlavičky interního dokladu? Logická hodnota - PRAVDA / NEPRAVDA.

Účet MD zákl.

Účet MD základu

Kopírovat MD účet základu

Má být účet MD základu kopírován z hlavičky interního dokladu? Logická hodnota - PRAVDA / NEPRAVDA.

Cena za MJ

Cena za měrnou jednotku položky. U interních dokladů bude zřejmě většinou shodna s cenou celkem položky.

Celkem [Kč]

Částka položky celkem.

Typ sazby DPH

Možné hodnoty:

  • osvobozeno (typSzbDph.dphOsv)

  • snížená (typSzbDph.dphSniz)

  • 2. snížená (typSzbDph.dphSniz2)

  • základní (typSzbDph.dphZakl)

Znovu připomínáme, že pokud chcete importovat položky interních dokladů, je nejprve zapotřebí vytvořit interní doklad, do kterého položky interních dokladů budete importovat.

Do položek interních dokladů lze importovat podstatně více informací. Pro ukázku nám však postačí výše zmíněné.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/interni-doklad-polozka/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o aktualizaci interního dokladu. Ve sloupci "K aktualizaci" bude počet importovaných položek.

Pokud byste chtěli aktualizovat již existující položky, bude vypadat potvrzení importu položek stejně. V takovém případě odkazujte vždy na sloupec ID.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, v evidenci v příslušných interních dokladech nově vytvořené položky.

Našli jste odpověď?