Přehled změn v ABRA Flexi (22. 12. 2021):

Opravy chyb

  • Oprava názvu elementu ve výsledcích standardního uživatelského dotazu pro zobrazení posledních změn ze žurnálu volaných API dotazem do evidence /uzivatelsky-dotaz. Předchozí verze zde nechtěně přejmenovala element na zmeny a nyní se jmenuje opět DotazView.

  • Hromadná fakturace skladových pohybů nastavovala chybně příznaky pro kopírování střediska, zakázky a činnosti. Při následné změně faktury mohlo docházet k validačním chybám typu: Na položce X není pole Středisko konzistentní s dokladem.

  • Oprava zobrazení velkých částek na standardním tiskovém reportu faktury. Pro částky od výše 10 milionů se úměrně zmenšuje písmo a také se přestává zobrazovat QR kód pro platbu.

  • Odesílání dokladu mailem přes API umožňuje v těle požadavku předat vlastní textu e-mailu.

Našli jste odpověď?