Než se pustíme do generace

Tento tiskopis slouží zaměstnavateli k odeslání oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, které založilo účast na pojištění, a oznámení o skončení zaměstnání.

Lhůta pro zaslání tiskopisu je 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání.

Tiskopis je zaměstnavatel povinen předat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ.

Pokud je zaměstnanec cizinec, je nutné mít vyplněnou záložku Cizí pojištění v Personalistice na kartě daného zaměstnance:

Zde uvedené údaje vstupují do formuláře "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)". Jsou to údaje, které se uvádí v oddíle "Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění".

Název ciz. poj.

Název posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

Specifikace ciz. poj.

Uveďte specifikaci dle formuláře:

Stát ciz. poj.

Příslušný stát vyberte pomocí šipky z rozevíracího seznamu států. Tento číselník lze uživatelsky doplňovat pomocí klávesy F2.

Číslo ciz. poj.

Cizozemské číslo pojištění

Generování oznámení o nástupu do zaměstnání

Formulář pro oznámení o nástupu nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Oznámení o nástupu do zaměstnání:

Vlevo zaškrtneme všechny zaměstnance, kteří se mají promítnout do oznámení o nástupu a klikneme na tlačítko Další:

Následně vybereme, zda se má automaticky vyplnit podle menu personalistika, zda se jedná o nástup nebo ukončení zaměstnání, příp. můžete udělat oznámení pouze pro nástup nebo pouze pro ukončení.

Nejedná se o změny např. v příjmení, pokud se zaměstnankyně vdá, jedná se pouze o nástup nebo ukončení zaměstnání.

Formulář můžeme uložit ve formátu PDF nebo XML - ČSSZ akceptuje pouze elektronické podání, takže je nutné následně vygenerovat formulář do xml a poslat elektronicky přes portál cssz.

Zde pokud chcete načíst xml, stačí vpravo vybrat Načíst tiskopis ze souboru:

Poté jen vyberete složku v počítači, kde je xml uložený a dát Pokračovat:

Tímto způsobem si můžete také zkontrolovat správnost vygenerovaného oznámení, stačí zvolit v dolním menu Zkontrolovat data:

Pokud potřebujete oznámení např. z důvodu změny příjmení, opravy chybných údajů apod., není možnost tento důvod vybrat ve Flexi. Výstup v XML si můžete buď upravit, nebo formulář vyplnit zde: Oznámení o nástupu do zaměstnání (cssz.cz)

Našli jste odpověď?