Pokud máme zaměstnance, který pracuje na více střediscích, může se stát, že potřebujeme odměnu za práci rozdělit mezi tato střediska.

Nejprve si tedy nadefinujeme, na kterých střediscích zaměstnanec může pracovat. To můžeme udělat v menu Zaměstnanci - Personalistika, kde si rozklikneme příslušného zaměstnance a přejdeme na záložku Práce pro střediska:

Zde klikneme na tlačítko Nový:

Vyplníme, pro jaké středisko může zaměstnanec pracovat. Pokud pracujeme s modulem zakázek, můžeme vyplnit i zakázku, v takovém případě se nám propíše tato odměna i do analýzy zakázky. Můžeme vyplnit také konkrétní činnost, kterou lze založit přes Nástroje - Číselníky - Činnost.

Vyplníme datum od, případně datum do kterého může zaměstnanec na tomto středisku pracovat a do kolonky Procento vyplníme, zda např. na jednom středisku pracuje 50 % své směny apod.

Po vyplnění údajů zvolíme Uložit a zavřít nebo vyplníme další středisko stejným způsobem přes tlačítko Uložit a nový.

Nyní máme nadefinovaná střediska a můžeme jim přiřadit odpracované hodiny. To můžeme udělat v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd, kde opět rozklikneme příslušného zaměstnance a půjdeme na záložku Práce pro střediska:

Zde klikneme na tlačítko Nový a budeme vyplňovat odpracované hodiny na tomto středisku (zakázce, činnosti):

To samé uděláme i pro ostatní střediska.

Pozor, aby hodiny zadané v práci pro střediska nepřekračovaly fond pracovní doby. Flexi vás na to při generaci závazků upozorní, hláška se dá ale odkliknout a závazky se přesto vygenerují:

V jednotlivých závazcích či interních dokladech vygenerovaných z mezd (sociální pojištění, ..) budou položky dokladu rozděleny podle příslušných středisek.

Našli jste odpověď?