Trocha teorie

ABRA Flexi bohužel nepočítá odstupné a to z toho důvodu, že odstupné může být v různé výši, jak je uvedeno níže.

V některých případech je odstupné dáno přímo zákonem, a to v následujících případech:

přímo ze zákona má ten zaměstnanec, který dostal výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou z takzvaných organizačních důvodů, tedy:
- ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,
- přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část,
- stane se nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného zaměstnavatele.

Lidé, jejichž pracovní poměr trval přes dva roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce.

Pokud zaměstnanec odpracoval alespoň jeden rok, ale méně než tři roky, dostane dvojnásobek svého průměrného výdělku. Pokud odpracoval méně než rok, dostane jen jednoměsíční odstupné.

V případě výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele z jiných důvodů, nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné ze zákona.

Jak zadat odstupné ve Flexi

Odstupné můžeme zadat v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd. Zde rozklikneme příslušného zaměstnance, na záložce Základní mzda klikneme na tlačítko Nový:

Zde vybereme složku Odstupné:

Vyplníme částku, kterou jsme vypočítali mimo Flexi. Pro výpočet můžete využít např. online kalkulačku zde: Odstupné pro rok 2021 - kalkulačka. Na jaké odstupné máte nárok? | Kurzy.cz

Po vyplnění částky ještě zaškrtneme Uživatelskou změnu částky a poté zvolíme Uložit a zavřít.

Následně je nutné ještě přepočítat mzdu:

Co když má zaměstnanec již ukončený poměr?

Pokud jsme zaměstnanci již ukončili pracovní poměr v sekci Personalistika, může se stát, že se nám tento zaměstnanec neobjevuje v menu Aktualizace mezd a my mu tedy nemůžeme odstupné zadat.

V takovém případě je nutné v sekci Personalistika upravit pole Aktivní do a to na záložce Pracovní poměr.

Zde rozklikněte poměr, o který se jedná a na záložce Ukončení vymažte pole Aktivní do. Pole Konec poměru můžete nechat vyplněné.

Dejte Uložit a zavřít a můžete postupovat podle návodu v předchozím bodě.

Našli jste odpověď?