K problému může dojít například na přelomu roku. API (webové rozhraní) ukládá informaci o účetním období do cache (dočasná vyrovnávací paměť). Na přelomu roku se tedy může stát, že v API je stále uložena hodnota z konce roku, ačkoliv již na začátku následujícího roku došlo ke změnám v datech.

Dokud není uživatel odhlášen cache se nevyprázdní. Na začátku nového období vhodné uživatele odhlásit a přihlásit.

V případě webového rozhraní postačí uživatele odhlásit přímo Profilu uživatele vpravém horním rohu.

V případě API postupujte dle dokumentace pro odhlašování uživatelů v REST API.

Našli jste odpověď?