V tomto článku si ukážeme, jak na účtování zaměstnaneckého benefitu ve formě karty Multisport.

Uvažujme příklad, kdy firma hladí zaměstnanci 400 Kč a 400 Kč si hradí zaměstnanec sám. Příklad je samozřejmě pouze ilustrativní.

Nákup multisport karet

Příklad zaúčtování

Srážka zaměstnanci ze mzdy

Nákup Multisport karet

Fakturu od Multisport tedy zadáme klasicky do přijatých faktur:

Karty Multisport jsou od roku 2020 považovány za tzv. víceúčelový poukaz a nepodléhají tedy dani z přidané hodnoty. Dříve představovali pro firmu daňově neuznatelný náklad.

Příklad zaúčtování

Výdej karet multisport poté zaúčtujeme např. následovně:

výdej karet 50 % zaměstnanců 335/213
výdej karet 50% firma 427/213

Fakturu poté klasicky propárujeme s úhradou v bance, tedy 321/221.

Srážka zaměstnanci ze mzdy

Srážku zaměstnanci ze mzdy poté nastavíme následovně:

V menu Personalistika na záložce Srážky klikneme na Nový a vybereme nějakou uživatelsky definovanou srážku. Název a zkratku si můžeme přejmenovat např. na Multisport:

Vyplníme datum a částku, kterou budeme zaměstnanci strhávat a definujeme typ ostatního závazku nebo interního dokladu, který se nám vygeneruje po generování závazků z měsíčních mezd.

Zaúčtování na typu závazku nebo interního dokladu můžeme zkontrolovat v menu Účetnictví - Typy dokladů - Typy ostatních závazků nebo jednoduše klikneme pravým tlačítkem na rolovací pole typ závazku a zvolíme Otevřít a následně na Změnit:

Zde můžeme změnit účet Dal, popř. předpis zaúčtování, který nám definuje účet MD:

Nyní když v aktualizaci mezd vypočteme danému zaměstnanci mzdu, automaticky se nám započítá srážka, kterou jsme si nastavili v personalistice:

Srážka bude samozřejmě také vidět na výplatní pásce:

Po vygenerování závazků z mezd nalezneme závazek v menu Účetnictví - Ostatní závazky nebo Interní doklady, podle toho, jaké typy dokladů jsme si nastavili v personalistice.

Našli jste odpověď?