Legislativa

 • Aktualizace výstupů a kódů transakcí pro české hlášení Intrastat (změny od ledna 2022).

Nové funkce

 • V případě zapomenutí uživatelského hesla lze nyní v klientské aplikaci využít odkaz pro nastavení nového hesla (Nástroje - změna hesla):

  • Podmínkou úspěšného využití je unikátní e-mail zaevidovaný v centrální evidenci uživatelů. (Nástroje - Osoby a uživatelé - základní informace):

 • Přidána podpora pro načítání výpisů z platební brány shoptet PAY.

 • V API byla zpřístupněna nová evidence /zamek pro zamykání období.

 • Na formuláře faktur byla doplněna podpora generování švýcarského QR kódu pro platbu.

Vylepšení

 • Kontrola uzamčeného období, známá z hlaviček dokladů, byla doplněna také do editace položek dokladu. Nově nebude možné změnit na položce dokladu datum zaúčtování, pokud by zadané datum vstupovalo do uzamčeného období - zobrazí se okno s informací chyby.

 • Vylepšení účetních výstupů

  • Podklady DPH

   • V případě slovenské firmy jsou v rekapitulaci za stát opravné řádky sečteny samostatně.

   • Česká firma – doplněna tisková sestava, která vychází z řádků DPH (přidáno pro potřeby OSS) - naleznete ji v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Podklady DPH pod ikonou žluté tiskárny

   • Na průvodci pro vytvoření výstupu byl přesunut výběr státu DPH na začátek (2. krok) a vedle volného výběru států lze zvolit nové možnosti stát legislativy / ostatní státy EU.

  • Kontrolní hlášení

   • Doplnění součtu odpočtené daně.

 • Drobné vylepšení rezervací na položce objednávky (GUI):

  • Při vynulování hodnoty Rezervovat MJ se zruší příznak Rezervovat na skladě.

  • Zadaná hodnota Rezervovat MJ se automaticky poníží, pokud přesahuje množství zbývající k realizaci.

 • Rozšíření hromadných změn dokladů o dalších 27 polí z oblasti intrastatu, upomínek, zaokrouhlení, ale nově lze hromadně nastavovat také například středisko, zakázka a činnost.

 • API umožňuje řazení podle relačních vlastností z 1. úrovně, tj. lze zadat například ?order=stredisko.nazev.

 • Import SSL certifikátu přes API je nyní možný bez přihlášení uživatele s využitím tzv. serverové autentizace (viz server-auth.xml).

Opravy chyb

 • Na licencích bez možnosti práce s API nebylo možné vyvolat servisní funkce Aktualizace požadavků na výdej, Přepočet stavů účtů atd.

 • Optimalizace API požadavku na fakturaci smluv. Požadavek trval na velké firmě desítky sekund v případě, že již není v aktuálním období co fakturovat.

 • Při importu dokladů / položek mohly již naimportované záznamy změnou svých hodnot ovlivnit chování importéru pro následující záznamy. Například položka vyvolávající přepočet cenaMj způsobí, že se vlastnost cenaMj přepočte i na všech následujících položkách.

 • Příkaz k úhradě ve formátu Pain.001 měl, v případě banky ČSOB, uveden v elementu CtrlSum chybný počet desetinných míst.

 • Validace na sklad v záporu nedovolovala naskladnit zboží.

 • Chybná aktualizace stavu skladové karty v případě souběžného vytváření (či mazání) skladových pohybů nad stejnou kartou. Velmi ojediněle mohlo dojít k tomu, že se do stavu karty promítl pouze jeden ze souběžných pohybů.

 • Oprava zpracování rezervací při realizaci objednávky. Skladový pohyb nyní končí správně jako požadavek na výdej nebo skutečné vyskladnění v závislosti na stavu rezervací pro tuto objednávku.

 • Oprava aktualizace rezervací při doplnění / výmazu / změně firmy na hlavičce objednávky. V závislosti na režimu rezervací se v případě doplnění firmy vytvářejí rezervace (jako při vytvoření objednávky s uvedenou firmou). Při výmazu firmy se rezervace smažou a rovněž záměna firmy se promítne do existujících rezervací.

 • Textový řádek na faktuře způsoboval na daňové evidenci, že uhrazující doklad zůstával po spárování nezaúčtovaný.

 • Import faktur z ISDOC formátu v některých případech na dokladu přednastavoval nepovolený výpočet ceny s DPH s použitím koeficientu.

 • Opravy chyb na instalacích s databází PostgreSQL 8.3:

  • Nebylo možné rezervovat zboží na objednávce.

  • Nefungovala služba Aktualizace požadavků na výdej.

 • Oprava zobrazení hodnot v neaktivním výběrovém poli na macOS X 12. U neaktivních polí splývala barva textu s barvou pozadí.

 • Nefungoval import SSL certifikátu se zaheslovaným privátním klíčem. Navíc byla doplněna podpora pro šifrovaný privátní klíč ve formátu PKCS#1.

 • Odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP protokolu nepodporovalo zabezpečení TLS 1.2. Nebylo možné komunikovat s poštovními servery s vyšším zabezpečením.

 • Ve webovém rozhraní nebylo možné zakládat nové firmy.

Našli jste odpověď?