Všechny sbírky
Výukové články
Skladové hospodářství
Hromadná aktualizace individuálních cen
Hromadná aktualizace individuálních cen

Jakým způsobem mohu aktualizovat individuální nákupní či prodejní ceny?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud využíváte individuální ceny, ať už nákupní či prodejní, může v běžné praxi nastat situace, kdy je tyto ceny zapotřebí hromadně změnit.

Hromadnou změnu zajistí import. Pro uživatele nejjednodušší je zřejmě import z Excelu, kterým je možné aktualizovat jak nákupní, tak prodejní cenu.

Jak se však dostaneme ke zdrojovým datům, které již jsou ve Flexi a které si přejeme aktualizovat? Postup, kdy zkrátka vezmeme kódy položek, do Excelu přiřadíme firmu společně s cenou a znovu je nahrajeme do individuálních cen, není pro aktualizaci možný. Využitelný by byl pouze pro založení cen nových.

Aktualizovat musíme v případě individuálních cen pomocí ID jednotlivých záznamů , tedy nákupních či prodejních cen přiřazených ceníkovým položkám.

Export cen s jejich ID pomocí webového rozhraní

Nejjednodušší variantou je pro uživatele připojit se do webového rozhraní a provést export přímo z něj.

K prodejním individuálním cenám;

nebo nákupním individuálním cenám;

se dostanete jednoduše pomocí vyhledávače po vzoru výše.

Poté, co budete stát v agendě prodejních nebo nákupních cen, si pomocí nastavení sloupců do přehledu přidejte sloupec ID.

Poznámka:

Pro import zpět prostřednictvím desktopové aplikace nepotřebujete ID příslušných individuálních cen. Desktopová aplikace si cenu dokáže přiřadit dle kombinace uvedené v Excelu (ceník vs. adresář).

Výsledek by měl vypadat např. po vzoru níže (ostatní sloupce jsou volitelné dle potřeby, zdali aktualizujete ceny pro firmu nebo pro ceníkovou skupinu).

Pokud jsou veškeré potřebné sloupce zobrazeny, nezbývá než provést export do Excelu. Ten provedete pomocí služeb ve spodní části.

Export cen s jejich ID pomocí API

Ceny k individuálním cenám si můžeme jednoduše zjistit přes API, exportem do XLS.

To lze zajistit pomocí dvou endpointů URL adresy:

 • /dodavatel.xls (pro nákupní ceny)

 • /odberatel.xls (pro prodejní ceny)

Pokud tedy vezmete adresu Vašeho serveru, a sestavíte URL adresu tak, aby odpovídala Vaší správné URL adrese, dostanete se k potřebnému výstupu.

Ukázka URL adresy pro individuální prodejní ceny:

demo.flexibee.eu/c/demo/odberatel/(firma='code:ABRA').xls?limit=0

 • demo.flexibee.eu - adresa serveru (cloudu)

 • /c - součástí každé URL, viz návod

 • /odberatel - kód evidence

 • /(firma='code:ABRA') - filtrace na firmu s kódem/zkratkou "ABRA"

 • .xls - formát, do kterého chcete data exportovat

 • ?limit=0 - stránkování, počet záznamů, který může být zobrazen (0 = vše)

Ukázka URL adresy pro individuální nákupní ceny:

demo.flexibee.eu/c/demo/dodavatel/(firma='code:ABRA').xls?limit=0

 • demo.flexibee.eu - adresa serveru (cloudu)

 • /c - součástí každé URL, viz návod

 • /dodavatel - kód evidence

 • /(firma='code:ABRA') - filtrace na firmu s kódem/zkratkou "ABRA"

 • .xls - formát, do kterého chcete data exportovat

 • ?limit=0 - stránkování, počet záznamů, který může být zobrazen (0 = vše)

Dostali jste odpověď na svou otázku?