V tomto tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem se dají sledovat náklady (či výnosy) v aplikaci ABRA Flexi.

Obsah:

Účtování přes analytické účty

Výkaz zisku a ztráty

Soupis nákladů a výnosů

Účtování přes analytické účty

Pokud chceme zjistit např. kolik byly náklady za kancelářské potřeby, je prvotně potřeba si rozdělit zaúčtování na analytické účty tak, abychom je mohli sledovat zvlášť. Analytické účty si můžete zavést do menu Účetnictví - Účtový rozvrh.

Tyto analytiky budete potom přiřazovat na doklady v sekci Zaúčtování podle toho, čeho se daná faktura týká.

Případně je možné postupovat i přes položky (např. první položka kancelářské potřeby, druhá položka propagace):

Výkaz zisku a ztráty

Když máte takto rozdělené analytické účty, můžete potom sledovat náklady ve dvou sestavách. První, klasickou sestavou je výkaz zisku a ztráty. Postup, jak si tuto sestavu zobrazit, naleznete zde. Poté si přes ikonu žluté tiskárny zobrazíte tiskovou sestavu Řádky sestavy (Rozpad na účty):

V této sestavě následně uvidíte jednotlivé řádky VZZ včetně jednotlivých analytických účtů, které do sestavy vstupují:

Soupis nákladů a výnosů

Druhou možností je postupovat přes sestavu Soupis nákladů a výnosů, kterou naleznete v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Soupis nákladů a výnosů:

V průvodci si následně můžeme vybrat jen nákladové účty, které nás zajímají a můžeme vybrat, zda chceme jen účty, které jsou daňově uznatelné, neuznatelné nebo všechny:

Na další záložce můžeme výběr omezit ještě podle střediska, činnosti nebo měny a klikneme na tlačítko Dokončit:

Nabídnou se nám dvě sestavy, buď podle obratů nebo zůstatků, tudíž si zde vybereme tu, kterou aktuálně potřebujeme:

Zobrazí se nám sestava, kde jsou vidět náklady podle jednotlivých analytických účtů, v šedivém řádku poté vidíme součet analytických účtů, tedy hodnotu na syntetickém účtu:

Našli jste odpověď?