V následujícím článku si ukážeme evidenci DHM a částečné nebo úplné vyřazení majetku. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Je-li vyřazen majetek, který byl ve vlastnictví společnosti již k prvnímu dni zdaňovacího období, je možno před stanovením zůstatkové ceny uplatnit polovinu ročního daňového odpisu (při odpisování rovnoměrnými či zrychlenými odpisy). Pokud je daňová zůstatková cena uznávána jen do určité výše (vyřazení v důsledku škody) nebo není uznávána vůbec (darování), je důležité nezapomenout na daňový odpis v roce vyřazení.

Úplné vyřazení odpisovaného majetku

Je důležité se nacházet v účetním období ve kterém došlo k úplnému vyřazení. V kartě majetku půjdeme do záložky "Události" a pomocí tlačítka "Přidat" vytvoříme událost "Úplné vyřazení". Vyplníme datum a částku představující vyřazenou hodnotu majetku.

Do záložky "Texty" je možné zadat popis k dané události.

Následně se Vás Flexi při ukládání události zeptá, zda chcete provedené změny promítnout do odpisů.

Po potvrzení se upraví předpis odpisů dle zadaných parametrů.

Současně dojde k účetnímu zpracování v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.


Problémem částečného vyřazení je stanovení správné výše daňové a účetní vstupní resp. zůstatkové ceny trvale vyřazované části majetku. Nelikvidovaný majetek bude dále evidován ve snížené vstupní ceně, resp. s poníženou zůstatkovou cenou o část vyřazení.

Částečné vyřazení odpisovaného majetku

Je důležité se nacházet v účetním období ve kterém došlo k částečnému vyřazení. V kartě majetku půjdeme do záložky "Události" a pomocí tlačítka "Přidat" vytvoříme událost "Částečné vyřazení". Vyplníme datum a částku představující vyřazenou hodnotu majetku.

Do záložky "Texty" je možné zadat popis k dané události.

Následně se Vás Flexi při ukládání události zeptá, zda chcete provedené změny promítnout do odpisů.

Po potvrzení se upraví předpis odpisů dle zadaných parametrů.

Současně dojde k účetnímu zpracování v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Našli jste odpověď?