Pomocí pokročilé parametrizace je možné z části automatizovat import a export EDI dokumentů, který proběhne vždy při přihlášení uživatele do firmy. Ruční import je možný i v případě nastavení automatického režimu. Dále je možné aktivovat pomocí pokročilé parametrizace další EDI rozšíření. XML s pokročilým parametrem importujete do ABRA Flexi pomocí menu Nástroje > Import > Import XML. Struktura XML je vždy totožná, pouze se mění názvy parametru v první řádku ve atributu filter, v poli paramK a pole hodnota, která nabývá potřebné hodnoty dle typu parametru, viz příklad:

<winstrom version="1.0">
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportEDIDirectory'"/>
<parametr>
<paramK>paramLoginImportEDIDirectory</paramK>
<hodnota>c:\EDI\ExiteLink\INBOX\ORDERS</hodnota>
</parametr>
</winstrom>

V jednom XML lze zaslat několik parametrů najednou:

<winstrom version="1.0">
<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportEDIDirectory' or paramK eq 'paramLoginImportEDISklad'"/>
<parametr>
<paramK>paramLoginImportEDIDirectory</paramK>
<hodnota>c:\EDI\ExiteLink\INBOX\ORDERS</hodnota>
</parametr>
<parametr>
<paramK>paramLoginImportEDISklad</paramK>
<hodnota>SKLAD</hodnota>
</parametr>
</winstrom>

První řádek s parametrem v XML:

<parametr action="delete" filter="paramK eq 'paramLoginImportEDIDirectory' or paramK eq 'paramLoginImportEDISklad'"/>

zajišťuje, odstranění původních nastavení importovaných parametrů, pro případ, že již parametry existují, aby nedošlo ke zdvojení nastavení. Nastavené parametry lze ověřit na adrese:

{Váš server}/c/{identifikátor firmy}/parametr.xml?limit=0

viz demo aplikace: https://demo.flexibee.eu/c/demo/parametr.xml?limit=0

Nyní si představíme jednotlivé pokročilé parametry

Uvedené názvy parametrů odpovídají v XML elementu paramK, viz výše.


paramLoginImportEDIDirectory

 • popis funkce: slouží pro automatický import objednávek přijatých (zpráva ORDERS) po přihlášení uživatele do ABRA Flexi z vybrané složky v PC

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\orders</hodnota>

Doporučení: složku c:\communicator doporučujeme rozčlenit dle jednotlivých typů zpráv (ORDERS, INVOIC, DESADV), aby nedošlo ke kolizi při importu/exportu.

Máte dále možnost instalovat komunikátor EDI integrátora i na více klientských PC. Pro automatický import po přihlášení uživatelů do ABRA Flexi je nutné zprávy stahovat do sdílené složky, například OneDrive, Dropbox, apod. Sdílenou složku musejí mít všichni uživatelé na svých PC přístupnou na stejné cestě, například disk Z:\communicator\edi/... Poté mohou automatický import po přihlášení využívat všichni, kdo mají přístup na disk.

 1. Připravte si složky či sdílený disk, ze kterých se budou EDI soubory importovat.

 2. Následně vytvořte XML soubor s nastavením parametrů a naimportujte jej do ABRA Flexi.

 3. Došlé EDI soubory stahujte pomocí komunikátoru do určených složek. Po příštím přihlášení do ABRA Flexi se automaticky spustí jejich postupný import a pak se přesunou do složky pro naimportované soubory nastavené dle následujícího parametru paramLoginImportEDIMoveTo.

paramLoginImportEDIMoveTo

 • popis funkce: nastavuje adresář, kam se přesunou EDI zprávy objednávek přijatých (zpráva ORDERS), které byly naimportovány do ABRA Flexi

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\orders\imported</hodnota>

paramLoginImportEDIFapDirectory

 • popis funkce: slouží pro automatický import faktur přijatých (zpráva INVOIC) po přihlášení uživatele do ABRA Flexi z vybrané složky v PC

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\invoic</hodnota>

paramLoginImportEDIFapMoveTo

 • popis funkce: nastavuje adresář, kam se přesunou EDI zprávy faktur přijatých (zpráva INVOIC), které byly naimportovány do ABRA Flexi

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\invoic\imported</hodnota>

paramLoginImportEDISklDirectory

 • popis funkce: slouží pro automatický import příjemek (zpráva DESADV) po přihlášení uživatele do ABRA Flexi z vybrané složky v PC

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\desadv</hodnota>

paramLoginImportEDISklMoveTo

 • popis funkce: nastavuje adresář, kam se přesunou EDI zprávy příjemek (zpráva DESADV), které byly naimportovány do ABRA Flexi

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\in\desadv\imported</hodnota>

paramLoginImportEDISklad

 • popis funkce: nutný parametr pro automatický import objednávek po přihlášení, nastavuje kód skladu, na jaký se mají importované objednávky přijaté určit, resp. odkud budou poté vydány

 • příklad použití: <hodnota>SKLAD</hodnota>

Pro zprovoznění automatického importu není potřeba nastavovat všechny parametry, ale postačí pouze ty, které se týkají typů dokumentů, pro které je automatický import požadován.

paramEDIEanObjednateleZMistaUrceni

 • popis funkce: v případě nastavení na hodnotu "true", bude při EDI exportu použito jako GLN objednatele GLN z místa určení, "false" pro standardní chování (GLN z hlavičky dokladu/firmy).

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIExportPodleZaskrtavatek

 • popis funkce: vhodné pro hromadný export EDI zpráv dle zaškrtávacích políček, zohledňovat při exportu do EDI výběr dokladů (hodnota "true") nebo standardně exportovat pouze aktuální záznam (hodnota "false")

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIExportDirectory

 • popis funkce: slouží pro poloautomatický export dokladů do EDI, po stisku tlačítka "Exportovat do EDI" není nutné volit adresář, soubor se uloží automaticky do nastavené složky.

 • příklad použití: <hodnota>c:\communicator\out</hodnota>

paramEDISaveOrderLinnr

 • popis funkce: tento parametr do exportovaného dodacího listu (zpráva DESADV) čísla řádků shodná s čísly řádků jako na výdejce v ABRA Flexi, zapnutí provedete hodnotou "true".

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIFAPSaveOrderNr

 • popis funkce: parametr umožňuje při importu faktury přijaté (zpráva INVOIC) uložit číslo objednávky do poznámky položek faktury přijaté v ABRA Flexi.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIExportVydejkaDatumDodaniPosunDny

 • popis funkce: parametr nastavuje počet pracovních dní, který bude přičten k datu vystavení výdejky a použit jako datum očekávané dodávky v případě exportu výdejky/dodacího listu (zpráva DESADV) do EDI. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Alza a.s.

 • příklad použití: <hodnota>7</hodnota>

paramEDIImportHDRNeomezenePosledniPole

 • popis funkce: v případě nastavení parametru na hodnotu "true" je z importovaných objednávek přijatých (zpráva ORDERS) čerpán veškerý text na hlavičce od pozice 123 do popisu objednávky, z importovaných příjemek (zpráva DESADV) je čerpán veškerý text na hlavičce od pozice 182 do poznámky na dokladu. Hodnota "false" aktivuje výchozí chování, propíše se z EDI zprávy pouze pole Volný text (70 znaků).

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIImportLINNeomezenePosledniPole

 • popis funkce: v případě nastavení parametru na hodnotu "true" je z importovaných objednávek přijatých (zpráva ORDERS) čerpán veškerý text na řádce od pozice 86 do názvu položky objednávky, z importovaných příjemek (zpráva DESADV) je čerpán veškerý text na řádce od pozice 176 do názvu položky, z importovaných faktur přijatých (zpráva INVOIC) je čerpán veškerý text na řádce od pozice 357 do názvu položky. Hodnota "false" aktivuje výchozí chování, propíše se z EDI zprávy pouze pole Volný text (45 znaků).

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

paramEDIImportLINEanNepovinny

 • popis funkce: parametr dovoluje importovat faktury vydané (zpráva INVOIC) bez GTIN (EAN) kódů položek.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

desadvOcekavaniDodavkyObpTermin

 • popis funkce: parametr aktivuje přenos pole Termín z navázané objednávky přijaté při exportu dodacího listu/výdejky (zpráva DESADV) do pole Datum očekávané dodávky. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Albert ČR.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

invoiceCisloDodacihoListuZVydejky

 • popis funkce: parametr aktivuje přenos pole Interního čísla z navázané výdejky při exportu faktury vydané (zpráva INVOIC) do pole Číslo dodacího listu. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Albert ČR.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

ediInvoicLinEanZboziPovinny

 • popis funkce: parametr aktivuje pro export faktury (zprava INVOIC) možnost exportovat i bez EAN u jednotlivých položek. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Škoda AUTO.

 • příklad použití: <hodnota>false</hodnota>

ediFavLinCisloObjednavkyZakaznikaUvadet

 • popis funkce: parametr aktivuje při exportu faktury (zprava INVOIC) možnost exportovat čísla objednávek na řádky položek faktury. Pokud je parametr aktivní (true) vyplní se k položkám číslo došlé, pokud není vyplněno tak kód objednávky. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Škoda AUTO.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

ediFavLinCisloDodacihoListuUvadet

 • popis funkce: parametr aktivuje při exportu faktury (zprava INVOIC) možnost exportovat čísla dodacího listu na řádky položek faktury. Pokud je parametr aktivní (true) vyplní se k položkám číslo dodacího listu, pokud není vyplněno tak kód výdejky. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Škoda AUTO.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

ediFavLinCisloDodacihoListuVychozi

 • popis funkce: pokud je předchozí parametr aktivován, ale nemáme číslo dodacího listu, využije se zde nastavený výchozí. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Škoda AUTO.

 • příklad použití: <hodnota>DOD123</hodnota>

ediFavLinCastkaDphUvadet

 • popis funkce: parametr aktivuje při exportu faktury (zprava INVOIC) doplnění povinné částky DPH na řádku faktury na 2 des. místa. Bez nastavení parametru se nevyplňuje. Využitelné při EDI komunikaci se spol. Škoda AUTO.

 • příklad použití: <hodnota>true</hodnota>

EDI tutoriál

EDI tutoriál - Úvod

EDI tutoriál - Nastavení ABRA Flexi

Potřebujete poradit?
V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Našli jste odpověď?