V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu definice skladu u skladových položek Ceníku. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

V případě importu nových skladových ceníkových položek u nichž není definován sklad bude nutné provést dodatečně definici skladu. Upozornění: Jde o založení skladových karet (definice skladu) s 0 zůstatkem. Pokud zakládáte položky ceníku uživatelsky není možné uložení bez definice skladu. Program Vás upozorní.

Následně také pokud budete chtít naskladnit ceníkové položky u nichž není definován sklad, program Vás nepustí k uložení - nenabízí volbu skladu.

Nyní se tedy přesuneme k tomu, jak doplnit definici skladu u importovaných ceníkových položek hromadně.

Import z Excelu do Skladové karty, stejně tak jako další importy, naleznete na adrese Nástroje -> Import -> Import z Excelu.

Nyní se již přesuneme k importu z Excelu u konkrétních ceníkových položek.
Importovat budeme následující soubor: definice skladu_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".


Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.


Ceník (Kód/zkratka) - Kód/zkratka dané položky, jednoznačný identifikátor. Povinný údaj.

Sklad (zkratka skladu) - zkratka daného skladu (Zboží/seznam skladů) v němž se má položka nacházet.

Účetní období - označuje účetní období v němž byla ceníková položka přidána a od kdy má být definována na konkrétní sklad.

Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta/properties

Po stisku tlačítka "Ok" u výběru sloupců se zobrazí okno s datovými vlastnostmi sloupců. Jsou zde, mimo jiné, dohledatelné požadované speciální hodnoty daných sloupců.

Po potvrzení vlastností importovaných sloupců se zobrazí okno s vyčíslením, kolik nově vytvořených či aktualizovaných záznamů se přidá do daných evidencí.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se u položek ceníku definovaný sklad.

Zároveň se položky propíší do skladové karty.

Pokud by import neproběhl v pořádku a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Našli jste odpověď?