K chybě dochází v některých verzích Java 8, zaznamenáno verzí 8.171, 8.251, 8.161 (verzi Javy je možné zjistit v ABRA Flexi v menu Nápověda > O aplikaci ABRA Flexi > Detaily o aplikaci).

Při pokusu vygenerovat XML Kontrolní hlášení DPH se zobrazí okno s potvrzením, po odkliknutí OK se žádný soubor nevygeneruje.

V ladících výpisech ABRA Flexi se objevuje následující chyba:

JavaAppLauncher[54515:1236284] -[NSApplication runModalForWindow:] may not be invoked inside of transaction begin/commit pair, or inside of transaction commit (usually this means it was invoked inside of a view's -drawRect: method.) The modal dialog has been suppressed to avoid deadlock. 

Celé znění chyby je v reportované chybě Javy zde.

Řešením je úprava nastavení operačního systému. V předvolbách systému otevřete sekci "Zpřístupnění".

Může se jednat o nastavený zoom, tedy zvětšení. Pokud máte některý zoom nastaven, deaktivujte jej a vyzkoušejte zopakovat proces.

Našli jste odpověď?