V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní.

Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.

Import z Excelu skrze webové rozhraní umí, na rozdíl od desktopové aplikace, v jednom soubor rozpoznat jak import hlavičky skladového pohybu, tak i jejich položek zároveň. Je tedy možné do jednoho souboru vytvořit informace, které byste standardně museli importovat ve dvou souborech.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________

Příjemky/výdejky


Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Flexi rozlišuje import základní - pro hlavičky příjemky/výdejky nebo rozšířené - pro hlavičku a pro položky zároveň. V dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit skrze "Pokročilé možnosti".

Příklad importovaného souboru: prijemka-vydejka.xlsx


Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně povinné pro úspěšný import:

Interní číslo:

 • Interní číslo daného skladového pohybu.

Datum Vystavení:

 • Datum vystavení, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY

Množství:

 • Množství dané položky, kterou na řádku importujeme.

Kód z ceníku:

 • Zkratka/Kód ceníkové (skladové) položky.

Cena za MJ:

 • jednotková cena položky, není povinná v případě výdeje, cena se automaticky doplní dle oceňování zásob.

Měrná jednotka:

 • měrná jednotka importovaného množství, není povinná, pokud není uvedena čerpá se z ceníkové položky

Sklad:

 • Zkratka/kód skladu, na/z který budou položky na/vyskladněny.

Typ pohybu:

 • Možné hodnoty:

  • Příjem (typPohybu.prijem)

  • Výdej (typPohybu.vydej)

Typ dokladu:

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.

Veškeré vlastnosti evidence skladový pohyb a položky skladového pohybu naleznete na adresách:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladovy-pohyb/properties

https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladovy-pohyb-polozka/properties
__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru nového dokladu včetně položek. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).

Import z Excelu volíme rozšířený - tedy import včetně položek dokladů:

Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:

Flexi nyní automaticky rozliší, co je doklad a co položka (i přes automatizaci si vždy zkontrolujte informace a sloupce). Například v případě skladu je nutné určit (zaškrtnout), že sklad patří k položkám

Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané.

Po kontrole je možné soubor naimportovat tlačítkem vpravo dole "importovat", objeví se stejné okno s potvrzením o úspěšnosti importu.

Našli jste odpověď?