U přijatých faktur si můžeme nastavit, jaké datum se nám má přenášet pro uplatnění zdanitelného plnění na přijatých fakturách.

V nabídce Firma - Nastavení - Moduly - Nákup - Nákup, máme možnost nastavení Datumu pro plnění data uplatnění zdanitelného plnění:

Můžeme vybírat z možností:

Pokud vybereme například "Datum zaúčtování" (= na dokladu např. 1.1.2022) pak se jako datum Uplatnit zdaň. pl. použije datum, který byl použitý v okénku Datum zaúčtování. Datum Uplatnit zdaň. pl. bude tedy dle vzoru 1.1.2022.

__________________________________________________________________Mohlo by se hodit:

Datum, dle kterého doklad vstupuje do DPH

Našli jste odpověď?