V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní.

Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.

__________________________________________________________________

Ceník


Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Po vložení souboru v dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit skrze "Pokročilé možnosti".

Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) nebo povinné.

Zkratka:

  • Kód/zkratka dané firmy, pod kterou bude evidována v ABRA Flexi. Libovolná zkratka 20 znaků. Povinné pole pro vytvoření i změnu záznamu. Povinné pole.

Název:

  • název importované ceníkové položky. Jedná se o povinné pole.

Stav skladu + Dostupné:

  • číselná pole, která však do ceníku nenaimportujeme, informace o počtu ks se natahuje skrze příjemky a skladové karty, pokud chceme importovat informaci o KS musíme importovat příjemku

Prodejní cena:

  • sloupec v číselném formátu

Prodejní cena včetně DPH:

  • sloupec v číselném formátu (není zapotřebí ho importovat, cena se dopočítá automaticky dle nastavení)

Typ zásoby (povinné pole):

  • typZasoby.sluzba

  • typZasoby.zbozi

  • typZasoby.poplatek

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi. Nebo na stránkách.

DOPORUČENÍ

Pro import ceníku doporučují přidat sloupec, který Vám určí, zda jde o produkt se skladovou zásobou (zboží) nebo ne (poplatek, služba):

Skladové:

  • PRAVDA

  • NEPRAVDA

__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru nového dokladu včetně položek. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).


Soubor, který budeme importovat (vzor ke stažení):

Po vývěru do webového rozhraní se nám ukážou sloupce, které Flexi rozeznalo. Vlevo nalezneme sloupce Excelu a vpravo rozpoznané sloupce Flexim, tyto sloupce je nutné zkontrolovat.

Pokud je vše v pořádku, potvrdíme Import. Flexi nás upozorní na vytvořené nové záznamy, či změnu aktuálních nebo i na případné chyby. Pokud je vše v pořádku potvrdíme import po druhé a data se přenesou do webového rozhraní.

Našli jste odpověď?