Přehled změn v ABRA Flexi (2. 3. 2022):

Opravy chyb

  • Obnova zálohy na Debian-based linuxu nově vyhledává binární verzi pg_restore odpovídající cílové databázi. Vylepšení opravuje nemožnost obnovení zálohy na systémech s více souběžně nainstalovanými verzemi postgresql-client balíčku.

  • Vstup dokladu do Intrastatu byl od verze 2022.1.0 podmíněn vyplněním typu věty (pole Zvláštní pohyb) i na firmách se slovenskou legislativou, kde je tento číselník prázdný (nepoužívá se). Nahrazeno filtrací dokladů dle vyplnění kódu Transakce.

  • Při používání kódu zakázek delších než 20 znaků se v aplikaci zobrazovala chyba “Nalezena nekonzistence hodnot…” při pokusu o upravení záznamu odkazujícího na tuto zakázku.

Našli jste odpověď?