V následujícím článku si ukážeme jak evidovat majetek, který je v užívání konkrétní osoby/zaměstnance. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Máme-li založenou kartu majetku a potřebujeme v ní zohlednit informaci, kdo majetek užívá využijeme k tomu záložku Zápůjčky/odpovědná osoba.

V poli "Osoba" je možné připojit konkrétního uživatele programu. Nabízí se zde osoby evidované v agendě Nástroje/osoby a uživatelé.

V dalších polích je možné doplnit Jméno, Příjmení, od data/do data a případnou poznámku k užívání.

Záložka "Kontaktní údaje" slouží k doplnění kontaktní adresy uživatele majetku a kontaktních údajů.

Záložka zápůjčka/odpovědná osoba dále umožňuje vytvořit si pomocí funkce "Vazby" propojení s modulem Zaměstnanci. Vytvoříme si tím tak v programu návaznost na konkrétního zaměstnance, který nese za majetek hmotnou odpovědnost.

Následně vybereme "Návaznost na formulář" - "Pracovní poměr". Další pole nám umožňují doplnit si popis k dané vazbě a poznámku.

Pokračujeme tlačítkem další => zde je možné připojit konkrétní pracovní poměr a následně dáme dokončit.

Vytvořenou uživatelskou vazbu na modul Personalistika si lze libovolně upravit o zobrazené sloupce s daty, které jsou pro nás důležitá.

V neposlední řadě je tato vazba viditelná i v personální kartě zaměstnance.

A v záložce Pracovní poměr pod funkcí "uživatelské vazby".

Našli jste odpověď?