V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní. Štítky lze importovat pomocí Excelu pouze ve webovém rozhraní, v desktopové aplikaci není import z Excelu štítků dostupný.

Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________

Štítky


Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Po vložení souboru v dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit skrze "Pokročilé možnosti".

Příklad importovaného souboru: stitky.xls


Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně povinné pro úspěšný import:

Zkratka:

  • Kód/zkratka daného štítku, pod kterým bude evidován v ABRA Flexi. Libovolná zkratka 20 znaků. Povinné pole pro vytvoření i změnu záznamu.

Název:

  • název štítku. Jedná se o povinné pole.

Ceník:

  • následující pole určují, kde bude možné štítek použít, nabývají hodnot PRAVDA/NEPRAVDA (true/false). Nepovinné pole.

Sklad:

  • definuje použití štítku na skladových pohybech. PRAVDA/NEPRAVDA (true/false). Nepovinné pole

Vydané faktury:

  • definuje použití štítku na vydaných fakturách. PRAVDA/NEPRAVDA (true/false). Nepovinné pole

Veškeré vlastnosti evidence štítky naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/stitek/properties

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru, který obsahuje nový záznam a další záznam je aktualizován. Jestliže chcete měnit již existující záznam využijte pole Zkratka.

Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru případně je možné přetáhnout ze složky v PC:

Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:

Flexi nyní automaticky rozliší jednotlivé sloupce dle hlavičky v Excelu (i přes automatizaci si vždy zkontrolujte informace a sloupce, některé sloupce nemusí být správně rozlišeny).

Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané. V jednom importu je možné data měnit i tvořit.

Po kontrole je možné soubor naimportovat tlačítkem vpravo dole "importovat", objeví se stejné okno s potvrzením o úspěšnosti importu.

Našli jste odpověď?