Pomocí REST API ABRA Flexi je možné vygenerovat bankovní knihu. Obdobně jako v aplikaci je výstupem PDF report.

Export bankovní knihy je k dispozici pouze ve formátu PDF. Používáme k tomu HTTP metodu GET.

Vzorová základní URL adresa pro generaci bankovní knihy:

https:/demo.flexibee.eu/v2/c/demo/bankovni-kniha.pdf

Pomocí URL adresy výše bude vygenerována prázdná bankovní kniha. Chybí nám v ní totiž parametry, pomocí nichž specifikujeme bankovní účet a rozmezí období.

Nutné parametry URL adresy jsou:

  • banka - kod z evidence bankovni-ucet

  • datVystOd - datum ve formátu d.M.yyyy

  • datVystDo - datum ve formátu d.M.yyyy

Výsledná URL může tedy vypadat následovně:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/bankovni-kniha.pdf?banka=BANKOVNÍ+ÚČET&datVystOd=24.6.2020&datVystDo=24.6.2021

V parametrech jsme tedy předali kód bankovního účtu "BANKOVNÍ+ÚČET" (musí odpovídat platné hodnotě číselníku bankovních účtů) a datum vystavení od "24.6.2020" do data vystaveni "24.6.2021".

Výsledkem GET volání URL adresy je poté například následující PDF:

Našli jste odpověď?