Pomocí REST API ABRA Flexi je možné vygenerovat pokladní knihu. Obdobně jako v aplikaci je výstupem PDF report.

Export pokladní knihy je k dispozici pouze ve formátu PDF. Používáme k tomu HTTP metodu GET.

Vzorová základní URL adresa pro generaci pokladní knihy:

https:/demo.flexibee.eu/v2/c/demo/pokladni-kniha.pdf

Pomocí URL adresy výše bude vygenerována prázdná pokladní kniha. Chybí nám v ní totiž parametry, pomocí nichž specifikujeme pokladní a rozmezí období.

Nutné parametry URL adresy jsou:

  • pokladna - kod z evidence pokladna

  • datVystOd - datum ve formátu d.M.yyyy

  • datVystDo - datum ve formátu d.M.yyyy

Výsledná URL může tedy vypadat následovně:

https://demo.flexibee.eu/v2/c/demo/pokladni-kniha.pdf?pokladna=POKLADNA+KČ&datVystOd=24.6.2020&datVystDo=24.6.2021

V parametrech jsme tedy předali kód bankovního účtu "POKLADNA+KČ" (musí odpovídat platné hodnotě číselníku pokladen) a datum vystavení od "24.6.2020" do data vystaveni "24.6.2021".

Výsledkem GET volání URL adresy je poté například následující PDF:

Našli jste odpověď?