Služba umožňuje vytvořit přeplatek z banky, pokladny nebo vzájemného zápočtu. Přeplatek je vytvořen tak, že se nespárovaná část platby přesune do pohledávek nebo závazků. To samozřejmě v závislosti na tom, zdali se jedná o příjem nebo výdej.

Jak již bylo zmíněno, funkce pro vytvoření přeplatku je dostupná nad evidencemi banka, pokladni-pohyb a vzajemny-zapocet. Přehled veškerých evidencí naleznete v tzv. evidence listu.

Pomocí REST API lze i uhradit faktury z přeplatků v bance. Může se samozřejmě jednat i o přeplatky takto vytvořené. Pokud by Vás postup zajímal, nahlédněte do našeho návodu.

Nyní k samotné funkci tvorby přeplatku.

Vstupní parametry:

  • typDokl: Typ dokladu pro vytvoření přeplatku (povinný). Jedná se o identifikátor některého záznamu z evidence typ-pohledavky nebo typ-zavazku.

  • rada: Dokladová řada pro vytvoření přeplatku (nepovinná). Pokud není uvedena, je odvozena z typu dokladu. Jedná se o identifikátor některého záznamu z evidence rada-pohledavky nebo rada-zavazku.

Příklad použití:

<winstrom version="1.0">
<banka>
<!-- Bankovní doklad, z něhož má být přeplatek vytvořen. -->
<id>code:B+0001/2021</id>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<preplatek>
<typDokl>code:OST. ZÁVAZKY</typDokl>
</preplatek>
</banka>
</winstrom>

Jelikož se jednalo o příjmový bankovní doklad, výsledkem bude nový záznam v evidenci zavazek s nastavením dle uvedeného typu závazku v těle požadavku výše.

<winstrom version="1.0">
<zavazek>
<id>code:ZAV0001/2021</id>
<popis>Přeplatek (B+0001/2021)</popis>
<typDokl>code:OST. ZÁVAZKY</typDokl>
<rada>code:OSTATNÍ ZÁVAZKY</rada>
<vazby>
<vazba>
<a>code:B+0001/2021</a>
<b>code:ZAV0001/2021</b>
</vazba>
</vazby>
</zavazek>
</winstrom>

Stejně tak lze při vytváření přeplatku nad výdajovým dokladem vytvořit ostatní pohledávku.

<winstrom version="1.0">
<banka>
<!-- Bankovní doklad, z něhož má být přeplatek vytvořen. -->
<id>code:B-0001/2022</id>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<preplatek>
<typDokl>code:OST. POHLEDÁVKY</typDokl>
</preplatek>
</banka>
</winstrom>

Výsledek by v případě requestu výše vypadal takto:

<winstrom version="1.0">
<pohledavka>
<id>code:POH0001/2022</id>
<popis>Přeplatek (B-0001/2022)</popis>
<typDokl>code:OST. POHLEDÁVKY</typDokl>
<rada>code:OSTATNÍ POHLEDÁVKY</rada>
<vazby>
<vazba>
<a>code:B-0001/2022</a>
<b>code:POH0001/2022</b>
</vazba>
</vazby>
</pohledavka>
</winstrom>

Nový závazek i pohledávka je s příslušnou platbou rovnou spárován, tedy jak výdajová, tak příjmová platba platba nebude figurovat v nespárovaných uhrazujících dokladech.

Našli jste odpověď?