Pomocí REST API lze vytvořit fakturu ze záloh uhrazených bankou, pokladnou nebo vzájemným zápočtem.

Jedná se o obdobu služby "Vytvořit fakturu ze zálohy" nad vydanými či přijatými fakturami. Je zde pouze rozdíl, že z pozice desktopové aplikace službu spouštíte nad danou fakturou. Zde, u funkce v API, potřebujete naopak identifikátor platby.

Postup může být považován za rychlejší oproti funkci pro odpočet zálohy nebo ZDD. Nepotřebujete zde právě identifikátor zálohy, nýbrž identifikátor platby.

Jak funkce pro vytvoření faktury ze záloh funguje?

Základ těla požadavku vypadá stejně, jako u kterékoliv jiné faktury. Uvádí se do něj povinné i volitelné vlastnosti, jako je typDokl, cisDosle, datSplat. Veškeré tyto dostupné vlastnosti naleznete v tzv. evidence listu.

Do elementu vytvorZUhrazenychZaloh je pak nutné uvést uhrazujiciDokl pro identifikaci dokladu, kterým byla záloha uhrazena.

<vytvorZUhrazenychZaloh>
<uhrazujiciDokl>code:B+0005/2022</uhrazujiciDokl>
</vytvorZUhrazenychZaloh>

Je rovněž potřeba element uhrazujiciEvidence pro identifikaci evidence (v tomto případě je možné vybírat z banka, pokladna, vzajemny-zapocet), do které tento doklad spadá.

<vytvorZUhrazenychZaloh>
<uhrazujiciDokl>code:B+0005/2022</uhrazujiciDokl>
<uhrazujiciEvidence>banka</uhrazujiciEvidence>
</vytvorZUhrazenychZaloh>

Kompletní příklad vytvoření vydané faktury ze záloh uhrazených bankou může vypadat takto:

<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<cisDosle>123</cisDosle>
<datSplat>2022-01-17</datSplat>
<vytvorZUhrazenychZaloh>
<uhrazujiciDokl>code:B+0005/2022</uhrazujiciDokl>
<uhrazujiciEvidence>banka</uhrazujiciEvidence>
</vytvorZUhrazenychZaloh>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Příklad vytvoření přijaté faktury ze záloh uhrazených pokladnou pak takto:

<winstrom version="1.0">
<faktura-prijata>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<cisDosle>123</cisDosle>
<datSplat>2022-01-17</datSplat>
<vytvorZUhrazenychZaloh>
<uhrazujiciDokl>code:P-0001/2022</uhrazujiciDokl>
<uhrazujiciEvidence>pokladni-pohyb</uhrazujiciEvidence>
</vytvorZUhrazenychZaloh>
</faktura-prijata>
</winstrom>

Poznámka:

Zálohy s výrobními čísly v současné době API nepodporuje.

Našli jste odpověď?