V následujícím článku si ukážeme jak řešit situaci, kdy je třeba odpočíst od konečné faktury - zálohový daňový doklad (ZDD), který obsahuje kladné i záporné položky. Tato funkce je dostupná od verze 2022.2.

Prvním krokem který je třeba učinit, je vytvoření typ dokladu "Záloha - není daňový doklad".

Dalším krokem je úhrada dokladu "Záloha - není daňový doklad". Ať už proběhne úhrada bankovním převodem nebo hotově, po fyzickém spojení úhrady s dokladem následně provedeme pomocí funkce SLUŽBY - Vytvořit zálohový daňový doklad.

Zde je možné uvést kladné i záporné částky v konkrétní dani => konečná částka ZDD však musí odpovídat výši zaplacené zálohy.

Následně se nám vytvořil ZDD - zálohový daňový doklad v modulu Faktur.

Vytvořený zálohový daňový doklad (ZDD) následně odpočteme od vyúčtovacího daňového dokladu pomocí funkce SLUŽBY => Odpočet zálohy/ZDD

Opět zvolíte částky pro odpočet ZDD v příslušných sazbách daně.

Následně vidíme, že došlo k vložení položek pro odpočet ZDD a nyní od verze 2022.2. jsou respektovány i položky ZDD se záporným znaménkem.

Současně s provedenou změnou respektování záporných položek ZDD byla tato změna chování aplikována i na funkci "korekce DPH", která podporuje korekci DPH dle nastavených parametrů i u kladných položek odpočtu.

Našli jste odpověď?