Přehled změn v ABRA Flexi (4. 4. 2022):

Vylepšení

  • Import osob do personalistiky v API umožňuje nastavit také heslo (textové pole password určené pouze pro zápis).

Opravy chyb

  • Popis dokladu úhrady respektuje použitý jazyk.

  • Pokus o úpravu uloženého filtru mohl končit chybou aplikace.

  • V případě zpracování mezd zaměstnanců s rozdělováním práce na střediska se mohlo zobrazovat neoprávněně varování o překročení hodin na střediscích.

  • V průvodci Výběr zboží pro objednání (služba pro vytváření vydaných objednávek z objednávek přijatých) nebylo možné nastavit dodavatele výběrem z adresáře. Tlačítko se symbolem lupy nebylo funkční.

Našli jste odpověď?