Doplněk "Odpočtené a částečně odpočtené vydané zálohy a ZDD" Vám umožní získat přehled veškerých odpočtených a částečně odpočtených záloh a ZDD v modulu faktur vydaných. Po aktivaci doplňku naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů nad vydanými fakturami (symbol oka).

Doplněk je dostupný pro varianty Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).

Po zvolení sestavy FAV_ODP_ZÁL: Odpočtené a částečně odpočtené zálohy - FAV pokračujete tlačítkem "Dokončit".

V následujícím okně bude nutné doplnit rozsah časového rozpětí v němž bude přehled dokladů vygenerován. Pokračujeme tlačítkem "Dokončit".

Následně se nám zobrazí přehled záloh a ZDD, které byli odpočtené v plné výši nebo částečně.

Shrnutí k zobrazení dokladů v sestavě:

  • výstup pracuje i s odpočtenými zálohami/ZDD v cizí měně

  • ve výstupu je zohledněna částka odpočtu a kolik zbývá odpočíst


Můžeme se dostat do situace, že potřebujeme naopak zjistit které zálohy a ZDD nebyli dosud odpočteny.

V přehledu faktur vydaných si zviditelníme sloupec "Odpočet zál."

Provedeme pravým klikem myši na nějaký název sloupce a zvolíme výběr sloupců. Vybereme "Odpočet zál." a přesuneme do zobrazených sloupců.

  • Následně si obsah dokladů v agendě faktur za filtrujeme na typ dokladu "záloha/ZDD"

  • dále zadáme parametr v přidaném sloupci Odpočet zál. na "prázdný"

  • můžeme ještě přidat parametr na sloupec Stav úhrady dokladu "uhrazeno"


V případě, že nemáte variantu programu Premium - nemáte možnost instalace doplňku a rádi byste zjistili které zálohy a ZDD byli odpočteny je možné využít výše zmíněnou filtraci pomocí sloupce Odpočet zál. pouze byste zadali parametr sloupce na "rovno odpočteno/částečně odpočteno".

Našli jste odpověď?