Doplněk "Přehled změn konkrétního vymazaného záznamu" Vám umožní získat přehled změn smazaného záznamu např. pro získání detailních informací jeho původního zadání atd.

Po aktivaci doplňku naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů (symbol oka) v agendách:

  • Faktury vydané (+ Prodejní kasa)

  • Faktury přijaté

  • Ostatní pohledávky

  • Ostatní závazky

  • Interní doklady

  • Příjemky/výdejky

  • Banka

  • Pokladna

Doplněk je dostupný pro varianty Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).

V tomto článku si ukážeme použití doplňku pro agendu Faktury vydané.

Po zvolení sestavy FAV_DELETE_DETAIL: Přehled změn konkrétní vymazané vydané faktury pokračujete tlačítkem "Dokončit".

V následujícím okně je vstupním parametrem pro generaci přehledu konkrétního smazaného záznamu jeho IDzaznamu např. díra v číselné řadě. Pokračujeme tlačítkem "Dokončit".

Následně se nám zobrazí přehled v němž jsou dostupné informace o historii uloženého dokladu od zadání, editace, úhradu až po smazání.

  • operace UPDATE označuje historii aktualizace záznamu

  • operace DELETE označuje detail jednotlivých polích dokladu před smazáním


Pokud nevidíte v přehledu agend (u nichž je dostupný doplněk) - sloupec ID bude nutné si jej zviditelnit.

Provedeme pravým klikem myši na nějaký název sloupce a zvolíme výběr sloupců. Vybereme "ID" a přesuneme do zobrazených polí.


V případě, že nemáte variantu programu Premium (není možná instalace doplňku) a rádi byste zjistili detail smazaného záznamu, je možné získat data v tzv. žurnálu. V případě instance v cloudu můžeme data dohledat na zakázku, akci ale obnovit už zpětně nepůjde. Pokud máte vlastní server bude nutné vstoupit do databáze a pomocí SQL dotazů prohledat žurnál.

Našli jste odpověď?