V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní. Skladové karty lze importovat pomocí Excelu skrze webové rozhraní stejně tak, jako v desktopové aplikaci.

Import stavu zásob do skladových karet slouží čistě pro založení počátečních stavů na skladové kartě. Následné aktualizace stavů je provádějte přímo v aplikaci pomocí příjemek/výdejek, nebo pomocí importu do položek příjemek/výdejek. Pokud by však skladová karta už nějaký zůstatek obsahovala, doplní import jenom odpovídající hodnotu (rozdíl).

Při importu počátečních stavů, tedy uvádění stavu zásob v MJ do importovaného souboru, dojde ke generaci příjemky s množstvím uvedeným u dané položky.

Pokud import potřebujete čistě pro aktualizaci skladové karty, např. pro aktualizaci minimálního množství, lze import provést bez sloupců ovlivňující stav zásob.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________

Skladové karty

Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Po vložení souboru v dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit skrze "Pokročilé možnosti".

Příklad importovaného souboru: sklad_karty.xlsx


Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně běžně nezbytné pro import:

Ceník:

  • Kód/zkratka dané ceníkové položky. Libovolná zkratka délky 64 znaků. Povinné pole pro vytvoření i aktualizaci záznamu.

Sklad:

  • Kód/zkratka daného skladu. Libovolná zkratka délky 20 znaků. Povinné pole pro vytvoření i aktualizaci záznamu.

Účetní období:

  • Kód/zkratka daného účetního období. Obvykle se jedná o rok jako takový, např. 2022. Povinné pole pro vytvoření i aktualizaci záznamu.

Počátek – množství

  • Určuje, jaký bude stav MJ na skladové kartě po dokončení importu počátečních stavů. Bude vygenerována příjemka s uvedeným množstvím.

Počátek – cena za MJ

  • Určuje, jaká bude průměrná cena na skladové kartě. Stav zásob v Kč bude automaticky vypočten násobkem množství a ceny za MJ.

Počátek – datum vystavení

  • Určuje, s jakým bude příjemka pro zavedení počátečních stavů založena. Obvykle se uvádí první den příslušného účetního období (např. 01.01.2022).

Počátek – typ dokladu

Minimální zásoba:

Veškeré vlastnosti evidence skladových karet naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/skladova-karta/properties

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru, který obsahuje data pro založení dvou nových skladových karet s počátečním stavem. Jestliže chcete měnit již existující záznam využijte pro identifikaci záznamu pole Ceník, Sklad a Účetní období.

Možnost importu nalezneme přímo v agendě skladových karet ve spodní části:


Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru případně je možné přetáhnout ze složky v PC. Rovněž tak po kliknutí do pole dojde k otevření okna pro výběr souboru:


Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:

Pokud nebudou sloupce pojmenovány strojovým názvem sloupce dané evidence, bude zapotřebí určit sloupec ve Flexi ručně. V opačném případě dojde k automatickému určení.

Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané. V jednom importu je možné data aktualizovat i vytvořit.

Po kontrole je možné soubor naimportovat tlačítkem vpravo dole "importovat", objeví se stejné okno s potvrzením o úspěšnosti importu.

Po úspěšně dokončeném importu dojde k vytvoření příjemky o příslušném počtu MJ.

Našli jste odpověď?