Jelikož se snažíme vyvíjet webové rozhraní mílovými kroky, došlo v poslední době i na jednu z pokročilejších funkcí. Není jí nikdo jiný, než sám kusovník. Výrobní proces tak od této chvíle můžete zpracovat i prostřednictvím webového rozhraní.

Než se vrhneme na webové rozhraní, nesmíme opomenout fakt, že výrobu lze zpracovat i prostřednictvím desktopové aplikace. Webové rozhraní je však v současné době v souvislosti s kusovníkem stejně "chytré" jako právě desktopová aplikace.

Nyní už však přejdeme ke konkrétní ukázce ve webovém rozhraní. Jak už bylo zmíněno, kusovník je z pohledu ABRA Flexi dozajista pokročilou funkcí. Z toho vyplývá, že nejlepším způsobem, jak se kusovník a výrobní proces naučit ovládat, je konkrétní příklad.

Nastavení kusovníku

Nezbytným základem pro zpracování ve Flexi je nastavení kusovníku, neboli struktury výrobku. Kusovník může mít nastaven jak finální výrobek, tak polotovar použitý pro výrobu finálního výrobku.

Jak výrobek, polotovar i koncový materiál musí být založen jako samostatná položka v ceníku. Jednotlivé položky doporučujeme rozdělit pomocí typu zásoby a skupiny zboží.

S ohledem na skupiny zboží, které jsou uživatelsky definovatelným číselníkem, může být rozdělení zcela na Vás. Pro naši ukázku použijeme však rozdělení základní. V ceníku si tedy založíme následující položky.

Jako příklad si zvolíme například jízdní kolo. To se bude skládat z několika koncových materiálů a ze dvou polotovarů.

Jízdní kolo

 • finální výrobek; typ zásoby: Výrobek; Skupina zboží: Zboží

Přední kolo

 • polotovar; typ zásoby: Polotovar; Skupina zboží: Polotovar

Zadní kolo

 • polotovar; typ zásoby: Polotovar; Skupina zboží: Polotovar

Řídítka; Střed; Přehazovačka; Dráty

 • materiál, typ zásoby: Materiál; Skupina zboží: Materiál

 • vše 4 výše zmíněné součástky je třeba jako samostatné ceníkové položky

Veškeré výše zmíněné položky musí být založeny v ceníku. Jakmile tak učiníte, můžeme přejít k nastavení kusovníku jízdního kola.

Přesné složení jízdního kola bude následující:

 • Přední kolo 1x (skládá se z 1x Střed; 1x Ráfek; 32x Drát)

 • Zadní kolo 1x (skládá se z 1x Střed; 1x Ráfek; 32x Drát)

 • Řídítka 1x

 • Přehazovačka 1x

Kusovník je vždy možné nastavit v detailu ceníkové položky. Přejdeme tedy do ceníku samotného, kde si založíme finální výrobek, tedy jízdní kolo.

Kusovník není v detailu ceníkové položky standardně zobrazen. Pokud se Vám v detailu výrobku nenabízí záložka kusovník, zpřístupněte si ji jednoduše pomocí nastavení formuláře.

Kusovník je nejprve zapotřebí založit. Učiníte tak pomocí tlačítka "Vytvořit kusovník" na záložce "Kusovník" v detailu ceníkové položky.

Ve chvíli, kdy je kusovník založen, můžeme do něj přidat (v pravé části po najetí kurzorem na řádek) jednotlivý materiál a polotovary, ze kterých se jízdní kolo skládá.

Přední a zadní kolo je však pro Flexi polotovarem, tedy další položkou obsahující kusovník. Musíme jej tedy rovněž v detailu ceníkové položky založit. Kusovník předního i zadního kola bude vypadat naprosto stejně.

Ve chvíli, kdy máme takto nastavené kusovníky, můžeme přejít k dalšímu z nezbytných kroků.

Mapování skladů

V souvislosti s kusovníkem Flexi potřebuje informaci o tom, z jakého skladu má odečíst materiál (příp. polotovar) potřebný pro výrobu finálního výrobku (tedy ten materiál, který je nastaven v kusovníku).

Veškerý postup je popsaný v odděleném návodu. Nahlédněte tedy, prosím, přímo do něj a postupujte dle doporučených rad.

Ve chvíli, kdy máme mapování skladů nastaveno, můžeme přejít k dalšímu kroku.

Objednávka výrobku

Dostáváme se do situace, že dorazí od zákazníka objednávka na jízdní kolo. Vytvoříme si tedy přijatou objednávku s jízdním kolem a chceme dát informaci do výroby o tom, že je zapotřebí vyrobit nové jízdní kolo.

Příkaz do výroby

Příkazy do výroby se evidují mezi vydanými objednávkami. Pro oddělení standardních vydaných objednávek a příkazů do výroby vždy doporučujeme vytvořit separátní typ vydaných objednávek.

Ve chvíli, kdy máme založen typ vydané objednávky, můžeme z objednávky přijaté vytvořit příkaz do výroby. Přepneme se tedy zpět do objednávky přijaté a vytvoříme z ní objednávku vydanou, resp. příkaz do výroby.

Toho jednoduše docílíme právě výběrem typu vydané objednávky.

Objednávka do výroby

Při vytvoření příkazu do výroby mohou nastat dva scénáře. Buďto máme materiálu skladem dostatek nebo nedostatek. Pokud materiálu dostatek máme, můžeme z příkazu do výroby rovnou vytvořit příjem výrobku na sklad.

Pokud však materiálu dostatek nemáme, je zapotřebí jej objednat. To zajišťuje tzv. funkce "Objednávka do výroby". Vygenerovat ji můžeme z detailu příkazu do výroby.

Po potvrzení generace objednávky bude otevřen formulář s rozpadem výrobku na jednotlivý materiál. Pokud výrobek obsahuje polotovary, budou i ty rozpadnuty na koncový materiál.

Typ objednávky doporučujeme uvádět odlišný od příkazu do výroby. Objednávkou do výroby se rozumí již standardní objednávka dodavateli.

Příjem výrobku

Ve chvíli, kdy máme materiálu a polotovarů skladem dostatek, můžeme přejít k hlavnímu kroku. Tím je samozřejmě příjem výrobku a s tím spojený výdej spotřebovaného materiálu.

Příjem výrobku není možné vytvořit ve chvíli, kdy není materiál skladem. Není možnost zde vygenerovat požadavek na výdej.

Ještě však předtím, než vytvoříme příjemku výrobku samotnou, podíváme se jak nastavit typy skladových dokladů tak, abychom výše zmíněné skladové pohyby velmi jednoduše vytvořili.

Typy skladových dokladů

Výroba má vždy dvě strany - příjem výrobku a výdej spotřebovaného materiálu. Obě tyto operace si můžeme podchytit pomocí typů skladových dokladů.

Vytvoříme si tedy dva typy skladových dokladů:

 • VÝROBA-PŘÍJEM; Příjem výrobku

 • VÝROBA-VÝDEJ; Výdej spotřebovaného materiálu

Nejprve si vytvoříme výdej spotřebovaného materiálu. Zde je, až na nastavení zaúčtování, jediné stěžejní nastavení "Typ pohybu".

Sklad zde nedefinujeme. To, ze kterého skladu se má materiál vydat, určuje dříve zmíněné mapování skladů.

Následně pak vytvoříme příjem výrobku. Zde je nastavení, kromě účtování, více.

 • Můžeme např. předdefinovat sklad, na který má být ve výchozím stavu finální výrobek přijat.

 • Musíme definovat typ pohybu a upřesnění typu pohybu (hodnota "Příjem výrobku" je pro Flexi stěžejní informací, při které začne prohledávat kusovník).

 • Pro ulehčení a částečnou automatizaci procesu je šikovné vyplnit "Typ dokladu výroby", do kterého uvedeme dříve vytvořený typ "VÝROBA-VÝDEJ". Určíme tím, jakým typem skladového dokladu má být vyskladněn spotřebovaný materiál.

Jakmile máme typy skladových dokladů vytvořeny, můžeme se vrátit k samotnému příjmu výrobku.

Příjem výrobku lze vytvořit samostatně i realizací příkazu do výroby. Pokud příkaz do výroby nepotřebujete, jednoduše přejděte do agendy příjemek/výdejek a vytvořte zde příjem výrobku samostatně. V našem případě se u finálního výrobku však budeme držet příkladu a vytvoříme tak příjemku z příkazu do výroby.

Výroba polotovarů

Jelikož náš výrobek obsahuje polotovary, je nejprve nutno vyrobit je. Flexi neumí provést "mezivýrobu" polotovarů. Vždy potřebuje skladem přesně tu položku, která je v kusovníku.

Mezi příjemkami/výdejkami tedy vytvoříme novou příjemku s typem skladového dokladu "VÝROBA-PŘÍJEM" a vložíme do ní přední a zadní kolo.

S uložením příjemky dojde k automatickému vytvoření výdejky spotřebovaného materiálu.

Zároveň bude ze spotřebovaného materiálu vypočtena cena polotovarů. Cenu nalezneme ve chvíli, kdy se přepneme zpět do příjemky výrobku.

Příjem výrobku

Polotovary máme na skladě, zbývá tedy poslední stěžejní krok. Hádáte správně, není jím nic jiného, než příjem finálního výrobku, pro nás jízdního kola.

Přepneme se tedy zpět do příkazu do výroby mezi vydanými objednávkami a přes služby ve spodní části z něj vytvoříme příjemku.

Jako typ dokladu vybereme příjem výrobku a jako sklad vybereme sklad výrobků (resp. ten, kam chceme jízdní kolo přijmout). Tvorbu příjemky poté potvrdíme tlačítkem "Vytvořit".

O tvorbě příjemky výrobku i výdejky spotřebovaného materiálu jsme informování upozorněním v levé spodní části.

Opět zde platí, že dle předchozího nastavení typu skladového dokladu se výdejka vytvořila automaticky. Zároveň se nákladová cena jízdního kola automaticky vypočítala ze spotřebovaného materiálu.

Zbývá třešnička na dortu, a sice právě vyrobený výrobek prodat. Můžeme se přepnout zpět do přijaté objednávky a vytvořit z ní fakturu společně s výdejkou.

V souvislosti s výrobou si lze nechat vypracovat celou řadu individuálních výstupů, tzv. uživatelských dotazů. Postrádáte ve Flexi například přehled nehotové výroby a kolik materiálu například skladem chybí? Nebo potřebujete specificky analyzovat náklady na výrobu jednotlivých výrobků? Obě dvě zmíněné možnosti a mnoho dalšího uživatelské dotazy vyřeší.

Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat.

Technická podpora: +420 371 124 321, podporaflexi@abra.eu
Báze znalostí | Doplňky | Webináře | Ceník | Status ABRA Flexi

Našli jste odpověď?