V první řadě je nutné podotknout, že tento postup doporučujeme v krajní situaci, kdy se vám otevře starý rok (např. před 5 lety) a vy nechcete, aby vám uzavření tohoto období způsobilo nesrovnalosti v dalších letech. Nejprve vždy doporučujeme postupovat přes standardní inicializaci účetního období, kterou můžete spustit na záloze firmy a zkontrolovat, zda se vám nezměnily stavy.

Pokud tedy neexistuje jiné východisko a inicializace účetního období by způsobila rozhození stavů v období následujících bez možnosti opravy, můžete využít tento návod. Předtím, než začnete, si udělejte zálohu firmy a nejlépe to nejprve na této záloze vyzkoušejte.

Nejprve si vyexportujeme XML a to tak, že dvakrát klikneme na účetní období pod názvem firmy nebo zvolíme Firma - Změna nebo přidání účetního období:

Následně klikneme na "Správa účetních období":

Následně klikneme na ikonu "dvou šipek" a zvolíme export do XML a uložíme soubor někam do počítače.

Následně XML soubor otevřeme v nějakém textovém editoru. U otevřeného období bude v parametru zmenaZaver hodnota "true".

Abychom období uzavřeli, je třeba tuto hodnotu změnit na "false":

Nyní můžeme upravený soubor uložit a nahrát zpět do Flexi. V menu Nástroje tedy zvolíme Import - Import z XML a vybereme upravený soubor z počítače.

V dialogovém okně potvrdíme aktualizaci:

Následně nám Flexi oznámí, že import byl dokončen:

A účetní období máme uzavřeno:

Našli jste odpověď?